Burjuva-sermaye partileri halka hizmet etmezler

Türkiye'deki siyasi partiler toplumsal sorunlara ve memleket meselelerine çözüm bulabildimiki, yeni kurulan ve kurulacak partiler çözüm olabilsinler? Son birkaç yılda bazı partiler kuruldu ve son günlerde Muharrem İnce'nin, yeni bir parti kuracağı tartışılıyor. Kapitalist düzen partileri, karakterleri gereği toplum karşıtıdırlar. Çünkü kapitalist sistem etiketli partiler sermaye sınıfının hizmetçi ve sözcüleri oldukları için, kapitalist düzen partileri olarak siyaset tarihinde yerlerini alıyorlar. Türkiye onlarca yıldır kapitalist düzen partilerinin beslendikleri bir bahceye donustu. Her kurulan yeni düzen partisi ve partileri, sanki bir umut olacaklarmis gibi kendilerini halka gösteriyorlar. Kapitalist düzen partileri onlarca yıldır toplumsal ve memleket meseleleri konusunda kendilerini vazgeçilmez görürler ve bu konuda halktan kesimler üzerinde de çeşitli argumanlar kullanarak etkili oldular.

© TWITTER
Burjuva-sermaye partileri halka hizmet etmezler

Toplum karşıtı bir zihniyete sahip olan bu kapitalist düzen partilerinin onlarca yıllık
pratiklerine baktığımızda, toplumsal sorunlarla ve memleket meseleleriyle zerre
kadar bile ilgilenmediklerini, sadece rant ve para ile meşgul oldukları netçe görülür.
Bu düzen partilerinin, toplumsal sorunlara çözüm olmak şurada kalsın, bu partilerin
aslında sorunların ürediği bir sistemi ayakta tuttukları ortadadır. Toplumsal sorun ve
meselelerle gerçekten ilgilenen HDP ve benzeri partilere nasıl yaklaştıklarınıda biliyor
ve görüyoruz. HDP'li vekillerin dokunulmazlıkları kalksın diye, bu partilerin hepsi oy
ve elbirliği yapmışlardı. HDP, gerçek demokrasiyi ve özgürlüğ savunduğu ve bunun
pratiğini ortaya koyduğu için, bu düzen partilerinin ve sistemin kirli yüzü açığa çıkıyor.
İşte HDP'ye saldırmalarının sebebi budur.

Bugüne kadar hangi düzen partisi hükümet olduğunda, toplumun en temel sorunlarına
çözüm buldu? Bu düzen partileri onlarca yıl devlet yönetiminde kala kala, demokrasiyi
ve adaleti dillerinde ciklet gibi çiğneyerek tanınmaz hale getirdiler. Türk halkı bu partilerin
etkisi altında kala kala bir nevi bunlara bağımlı ve muhtaç hale geldi. Bu partilerin
nasıl hareket ettiklerini anladıkları halde bile, bunlardan hala sorunlara çözüm olmalarını
bekliyorlar. Apolitik toplumlar alternatif oluşturamazlar, mevcut sistem partilerinden
çözüm beklerler ve sistem partilerine bağnazca bağlanırlar. Türkiye'de toplum, politikayı
yalancılık, sahtekarlık ve çıkarcılık olarak biliyor. Toplumda politik bilinç olmadığı için,
hangi partinin siyasi çizgisinin ne olduğunu ve neyi hedeflediğini bilmiyor. Türkiye'nin
onlarca yıllık siyasi geçmişinden günümüze kadar, toplumun sorunlarıyla gerçekten
ilgilenen ve çözüm ortaya koyan sadece HDP'dir. Alternatif geliştiren siyasi güç sadece
HDP'dir.

Bu nedenle, HDP'ye her türlü etiketi yapıştırdılar, dış güçlerin uzantısı, bölge partisi Kürt
partisi diye. Halbuki Türkiye tarihinde topluma dayalı ilk gerçek muhalif güç HDP'dir ve
HDP, Türkiye partisidir. HDP, her zaman Türkiye partisi olmuştur. Hiçbir zaman ne Kürt
partisi oldu, nede bölge partisi oldu. Ama Türkiye'nin gerçek demokrasi ve muhalif gücü
oldu. Ama Türkiye'de yaşayan bütün farklı kimlik, millet ve dillere eşit ulusal haklar
temelinde yaklaşmıştır. HDP, Türkiye partisi olamadı demeleri aslında HDP, bizim gibi
düzen partisi olmadı, tekçiliği savunmuyor, rant partisi olmuyor anlamında değerlendiriyoruz.
Çünkü düzen partilerinin yiye yiye nasıl oburlaştıklarını herkes biliyor ve görüyor. HDP,
düzen partileri gibi rant ve avanta peşinde koşmuyor. Demokrasiyi ve özgürlüğü inşa
etmenin uğraşı içindedir ve bu uğurda binlece şehit verdi ve binlerce çalışanı, yöneticisi
zindandadır ve sürekli abluka altındadır. HDP'nin başına gelenler hangi partinin başına
gelmiş? HDP, sözüylede özüylede demokrasiyi ve eşitliği savunuyor.

Türkiye halkları yeni partilere ihtiyaç duymuyor. Türkiye halkları demokrasiye, özgürlüğe
ve insanca yaşamaya ihtiyaç duyuyor. Halklar demokratik bir devlete, demokratik bir
yönetime ve demokratik bir sisteme ihtiyaç duyuyorlar. Mevcut sistem demokratik hale
gelmediği sürece, yüz tane yeni parti kurulsada, mevcut baskı rejimi devam eder ve düzen
partileri rant elde etmeye ve parsayı toplamaya devam ederler. Açlık ve fakirlik de kader
olarak toluma dayatılmaya ve yaşanılmaya devam eder. Gerçek demokrasinin, adaletin
olmadığı yerde, kapitalist düzen partileri devletin gücünü kullanarak halkın tepesine
çöreklenirler. Çünkü özyönetim halkın kendisidir, öz demokrasidir, yerinde yönetimdir.
Toplumsal yaşamda en büyük değer politik ve örgütlü halktır. Örgütlü halk ve özyönetim
komün demektir. Demokrasinin temeli komündür. Komünlerin olmadığı yerde demokrasi
olmaz.

Halkın kendi kendini yönetmesi ve demokrasinin gelişmesi ancak komünal yaşamla ve üretim
araçlarının ortak mülkiyetiyle olur. Türkiye'de sistemin çizdiği sınırların dışına çıkmayan bir
parti, toplumsal sorunlara çözüm olamaz, tam tersi sorunların ürediği bir bataklık olur. Türkiye
kapitalist düzen partilerinin bataklığı haline gelmiştir. Hiçbir kapitalist parti, Türkiye'nin temel
sorunlarına çözüm olamaz. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırmayan, doğru ve gerçekçi
bir çözüm geliştirmeyen bir parti ve partilerin gideceği yer rant bataklığıdır. Türkiye, Tarihin
en kötü dönemini yaşıyor. Yoksulluk, işsizlik ve pahalılık toplumu kasıp kavuruyor. Dolayısıyla
Türkiye'nin yeni partilere ihtiyacı yok. Türkiye'nin demokrasiye ve özgürlüğe, insanca yaşamaya
ihtiyacı var. Kapitalizmde sermaye partilerinin kurulması, sistemin ihtiyaç duyduğu yedek lastikleri
oluşturmak içindir, sorunları çözmek için değil. Bazı kesimlerde, yeni kurulan partileri yeni bir
umutmuş gibi görüyorlar. Bu partileri kuranların geçmiş pratikleri neydiki şimdiki ve gelecekteki
pratikleri ne olsun. Yeni demokratik, özgürlükçü anlayışlara ve zihniyetlere ihtiyaç var. Eskiyi
yeni tabelalarla devam ettirecek yeni partilere ihtiyaç yok. Halkların şimdi kendi elleriyle inşa
edecekleri demokrasiye ihtiyaç var. Demekki Türkiye'de partilere ihtiyaç yok. Ama demokrasiye
ve özgürlüğe olan ihtiyaç ertelenemez bir gerekliliktir...

Kemal Söbe

SIRADAKİ HABER