Demokratik cumhuriyet ve ortak vatan projesi

© TWITTER
Demokratik cumhuriyet ve ortak vatan projesi

KEMAL SÖBE

Son yıllarda Kürtler ortak vatan ve demokratik cumhuriyet üzerinde yoğunlaşmaktalar. Bazı çevreler, bu stratejiyi Kürdistan'dan vaz geçmek ve Türkiyelileşmek ve dolayısıyla Kürt ulusal değerlerinden uzaklaşmak olarak değerlendiriyorlar. Halbuki, Kürtler hala ulus olarak bile kabul edilmiyorlar. Kürtlerin öncelikle, Kürt olarak kabul edilmeleri, kendi dillerini hayatın her alanında kullanmaları ve ulus olarak yaşamaları gerekmektedir. Ortak vatan projesi, halkların kardeşliğine yani Kürtlerle Türklerin kardeşliğine ve ulusal eşitliğine dayalı projedir. Ortak vatan projesinde Kürtler Türkler içinde erimiyor, yok olmuyor, kendi kimlik ve ulusal varlığıyla ortak bir coğrafyada-vatanda kendi aralarına sınır koymadan barış içinde yaşamalarıdır. Bazı Kürtler, ortak vatan projesini Türkiyelileşme ve Kürdistan'dan uzaklaşma olarak görüyorlar. Böyle görenlerin bir alternatifleride yok. Katı ulus devlette ısrar, bazıları için kurtuluşun tek yolu olarak görülüyor. Kürt inkarı katı ulusun bir sonucu olarak ortaya çıktı. 

***

Bölge devletleri demokratik olsalardı Kürtler inkar edilmezlerdi. Bazı Kürtler, biz Kürdistan'ı kuralım ve ayrılalım ama nasıl olursa olsun diyorlar. Kürdistan kurulsa bile, bölge demokratik olmadığı sürece, Kürdistan saldırı altında olur, tıpkı İsrail-Arap sorununda olduğu gibi. Ortak vatan projesi Kürdistan'ı yok saymıyor, var ediyor ama Kürdistan ile Türkiye arasına ve diğer ülkeler arasına sınır koymuyor ve Ortadoğu'yu bir halklar bahçesi haline getiriyor. Kapitalist etiketli katı ulus devletler emperyalist savaşlarla milliyetçiliği körükleyerek halkları birbirlerine düşmanlaştırırlar, kırdırırlar. Demokratik ulus ve demokratik cumhuriyet Kürtlerin Kürtlüklerinden vaz geçmesi değildir, Kürtlerin diğer halklarla eşit ulusal koşullarda ilişkilerini geliştirmeleridir. Ortak vatan projesi, halkların kardeşliğine dayalı demokratik ulus sistemini kapsıyor. 

Ama kapitalizmin düşmanlaştırıcı ve halkları emperyalist savaşlara alet ettiği dar katı ulus anlayışı yok. Ortak vatan projesi, demokratik Türkiye özgür Kürdistan projesidir. Kimileri, ulusal özgürlüğü dar bir zihniyetle ele alıyorlar. Ulusal özgürlük, ayrı devlet kurmak olarak görülüyor. Evet, Kürtlerin bir var olma sorunu var. Ama bu var olma sorunu ancak demokratik bir sistemi var etmekle oluşur. Kürdistan'ın özgürleşmesine kapitalizmin kullandığı katı ulus devlet zihniyetiyle yaklaşmamak gerek. Şimdiki koşullarda Kürdistan'ın özgürlüğü, Kürt ulusal varlığının kabulü, Kürt dilinin hayatın her alanında resmi olarak kullanımı ve Kürtlerin özyönetimlerinin olmasıdır. Halklar arasında savaşlar olmazsa halklar özgür olabilir. Bunun için, demokratik cumhuriyet olmazsa olmazdır. Kürtler ayrı bir Kürdistan kuracaklarsa da, bunun yolu yine demokratik bir cumhuriyetin ve ortamın oluşmasıyla olur. 

Kuru kuruya lafla Kürdistan kurulmuyor. Avrupa originli katı ulus devlet sınırları Ortadoğu halklarına yabancıdır. Ortadoğu halkları binlerce yıl sınırsız ve sorunsuzca bir arada yaşadılar ama son yüz yıldır katı ulus devletlerin kurbanı oldular ve ulusal parçalanmışlıklar gerçekleşti. Anadolu-Mezopotamya halkları öyle iç içe geçmişlerki bir mozaik olmuşlar, et ve tırnak gibi olmuşlar. Ortadoğu halkları için en doğru yol, demokratik bir atmosferde sınırsız bir ortak vatanda beraber yaşamaktır. Halklar birbirlerine düşman değiller ama kapitalist etiketli katı ulus devletler emperyalist savaşlara milliyetçiliği körükleyerek halkları alet ederler ve birbirlerine öldürtürler. Katı ulus devletler ve sınırlar olduğu sürece, halklar arasında kardeşlik gelişmez, üstün ırk-millet zihniyeti hep kabarır ve halklar acı içinde yaşarlar, nitekim her gün kan ve katran içinde yaşıyorlarda.

Ortak vatan, demokratik ulus projesi halklar arasında güçlü kardeşlik bağları kurar, ortak bir üst kimliğin oluşmasını sağlar. Ortak bir üst kimlik, üstün ırk-millet zihniyetini yok eder. Demokratik cumhuriyette halkın ekonomisi ve refahı gözetilir. Demokratik cumhuriyette bir milletin diğerinden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlüğün olmadığı yerde de, eşitlik ve birlik, kardeşlik olur. Bazı Kürtler, demokratik ulusçuluğu anlayamıyorlar, Kürdistan'dan uzaklaşma olarak görüyorlar. Demokratik ulusçulukta Kürdistan var, kimlikler, kültürler, diller hapsi var ama düşmanlaştırıcı sınırlar ve savaşlar yok. Kürtler, Kürdistan'a kavuşacaklar ama başka halklarla kendi aralarına sınır koymayacaklar, başka halklarla savaşmayacaklar. İşte bunun için demokratik cumhuriyet olmazsa olmazdır. Sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir dünya ve yaşam için bunlar vaz geçilmez önemdedir.

SIRADAKİ HABER