HDP'nin varlığı, halk düşmanlarını rahatsız ediyor

© Flickr
HDP'nin varlığı, halk düşmanlarını rahatsız ediyor

KEMAL SÖBE

Devlet Bahçeli denen halk düşmanı, her defasında, HDP'nin kapatılması gerektiğini söylüyor ve HDP'nin meclise girmiş bir düşman oluşum olduğunu söylüyor. Yani Bahçeli'ye göre,HDP Türkiye düşmanlığı yapan bir oluşumdur. Devlet Bahçeli denen zat, MHP adlı cinayet şebekesinin başkanlığını yapıyor. 1960'larda gelişen sol ve anti Amerikancı 1968 devrimci geçliğine en büyük saldırıları, kendilerine Türkiye sevdalıları diyen MHP-Ülkücüler yaptılar. 1968 gençliği, İstanbul'a demirleyen Amerikan 6 filosuna, ülkemizden çekin gidin diyorlar ve Amerikan askerlerini denize atıyorlar ama kendilerine Türkiye sevdalısı diyen faşist çetelerde solcu gençlere saldırıyorlar ve Amerikan askerlerine yardım ediyorlar. MHP gerçekten Türk milliyetçiliği yapan bir partimidir yoksa milliyetçilik maskesi takan bir Amerikan ajan-çete-mafya oluşumumudur? Siz, 1970'ten önce, hiç MHP ve Ülkü Ocakları adında bir parti ve siyasi milliyetçi çevreler gördünüzmü? Türkiye'de 1960'larla gelişen sol muhalefetin ve sol mücadelenin gelişimini engellemek için, milliyetçilik ve Türkiye sevadalıları-Ülkücüler adlı ne üdüğü belli olmayan faşist gruplar türedi ve her defasında solculara-devrimcilere saldıran bu cinayet şebekeleri nasıl oluyorda Türkiye sevdalısı oluyorlar? Hala, biz Türkiye sevdalısıyız diyorlar ve sol gelişimleri engellemekle görevliler.

Türkiye'de siyasal milliyetçilik ve siyasal İslam hepsi ABD-AB-NATO'nun İslam ve Türkçülük ve parti maskesi altında desteklediği ve solculara karşı kullandığı faşist cinayet şebekesidirler ve Türkiye'de uyuşturucu ticaretini ve kara para işlerini bu siyasal milliyetçi çevreler yapıyorlar. Türkiye son elli yıldır sürekli ekonomik olarak bir çöküş yaşıyor. Türkiye'nin dışarıya tam bağımlı hale getirilmesi, 1980'lerde başladı ve günümüze kadar bu bağımlılık artarak devam etti. Kendilerine milliyetçi diyen bu MHP ve benzeri yapılar siyaset sahnesine çıktı çıkalı, Türkiye'de döviz hep yükseldi-yükseliyor. Tarım ve hayvancılık bitti-bitiriliyor. Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik sıkıntılarını yaşıyor ve bu gidişatla çok daha kötü günler Türkiye'yi bekliyor. Mademki Devlet Bahçeli denen bu zat ve partisi MHP Türkiye'yi çok seviyor ve Türkiye sevdalısıdırlar, neden Türkiye her gün kötüye gidiyor? Neden tl'nin değeri, döviz karşısında düşüyor? Bu siyasal milliyetçiler siyaset piyasasına çıktı çıkalı Türkiye bir iflas yaşıyor ve sürekli çalkantılı ve krizlidir.

Emperyalizmin-kapitalizmin eli kanlı katilleri, kendilerine parti adı takmışlar, Türkiye sevdalısı maskesiyle işçi sınıfına, yoksul köylülüğe ve halka kan kusturuyorlar. Türkiye'de hayat pahalılığı günden güne toplumun belini, bükerken bu Devlet Bahçeli ve şürekası neyin bekçiliğini yapıyor ve neyi savunuyor? Türkiye'de son on yılda tam bir milyon dünüm orman kesilmiş, madenler alınıp yurt dışına peşkeş çekilmiş, özel şirketlere verilmiş ama bu milliyetçilik maskesi takmış olanların sesi soluğu çıkmıyor. Ama bir taraftanda toprağına taşına ırmağına suyuna kurban olurum Türkiyem diye dem vuruyorlar. Toprak çoraklaşrıtılmış, milyonlarca ağaçlar kesiliyor, göller ve ırmaklar kurutuluyor, madenler özel şirketler tarafından çalınıyor ve bu Türkiye sevdalıları ortada yoklar. Türkiye'nin taşına, toprağına, suyuna, ormanına, ırmağına, gölüne, işçisine, köylüsüne, çiftçisine ve halkına sahip çıkan HDP'dir. Son yıllarda halk artık bu yönetimden bıktı usandı. Bahçeli'nin telaşı bundandır. AKP-MHP iktidarı artık karaya vurmak üzeredir. Türkiye'nin demokrasi sigortası HDP'dir ve HDP Türkiye'nin 3. büyük partisidir ve günden güne HDP'nin kitlesi büyümektedir. Bahçeli'nin haddine değilki HDP kapatılsın diyor? HDP'nin 20-25 milyon kitlesi var. 

AKP-MHP'nin kitlesi günden güne eriyor. Bu gidişle, ileriki seçimlerde  kesin bir yenilgiyi yaşayacaklar. Türkiye'de halklar artık demokrasinin yeşermesini, sorunların çözümünü ve insanca yaşamayı istiyor. HDP var oldukça ve aktif mücadele yürüttükçe AKP-MHP ve düzen partileri siyaset sahnesinde silikleşecekler ve zamanlada sönüp gidecekler ve yaptıkları kötülüklerde yanlarına kar kalmayacak. Bahçeli'nin korkusu bundandır. Türkiye demokratikleşirse, son elli yıldır siyasal milliyetçilik maskesi takan bu gürüh takımı yargılanacaklar. Çünkü MHP ve benzeri milliyetçilik maskesi takanların hepside işçi-köylü ve halk düşmanlarıdırlar ve sayısız vatanseverin-solcunun katilleridirler. 1979'da bir suikastle öldürülen Adana'nın sol görüşlü emniyet müdürünü Reha Yurdakul'un öldürülmesinde kullanılan silahlar Devlet Bahçeli'nin arabasında çıkıyor. Türkiye'de ne zaman sol mücadeleler gelişim gösterse, bu eli kanlı MHP-Ülkücü gürühu ellerine bıçakları, satırları, silahları alıyorlar solculara saldırıyorlar. Solcular Türkiye'nin tam bağımsızlığını istiyorlar, NATO'nun ve yabancı sermaye gruplarının Türkiye'yi terk etmesini istiyorlar.

 Peki bu eli kanlı MHP-Ülkücüler ne istiyorlar, amaçları nedir??? Yıllardır bunlar Türkiye'nin siyaset sahnesinde cirit atıyorlar ama Türkiye'nin geldiği son durum tam bir karabasan ve rezalet durumudur. Sermayenin-emperyalizmin-kapitalizmin eli kanlı katilleri, bir sopa gibi el altında tutulup gerektiğinde solculara ve devrimcilere karşı kullanılıyorlar. Emperyalizm-vahşi kapitalizm Türkiye'yi kasıp kavuruyor, NATO, 70 yıldır Türkiye'yi işgal etmiş, yabancı sermayenin Türkiye'de girmediği bir ekonomik alan kalmamış ama bu sözde Türkiye sevdalılarında ses-gık çıkmıyor. Siz, bir gün, MHP-Ülkücü çevrelerin NATO'ya ses çıkardığını, Türkiye'den çekin gidin dediğini gördünüzmü??? Madem Türkiye sevdalısısınız, neden NATO'ya Türkiye'yi terk edin demiyorsunuz? Neden işçiyi, köylüyü, yoksulu, dar gelirliyi, asgari ücretliyi halkı savunmu yorsunuz? Türkiye'nin işçisini, köylüsünü, yoksulunu, halkını, dar gelirlisini savunanlar, destekleyenler HDP'dir, solculardır, devrimcilerdir. Milliyetçilik maskesi takıp yıllardır milleti sömürüyorlar. Türkiyer'deki mafya ve çetelerin üstünü kazıyın altında MHP-Ülkücüler çıkıyor. Demekki bunlar, milliyetçilik maskesi altında emperyalizm-kapitalizm tarafından kullanılıyor. 

HDP'nin varlığı ve günden güne kitlesinin çoğalması, mafya-çete zihniyetlilerini korkutuyor. HDP'nin siyaseti başarılı olursa MHP-Ülkücüler bir bitişi yaşayacaklar ve bir daha dirilmemek üzere ölüm çukuruna düşecekler. Bu faşist MHP-Ülkücü çete şebekesi elli yıldır Türkiye'nin sırtında bir kambur olmuş durumdalar. Bu mafya zihniyetliler siyaset sahnesinden indirilmeden Türkiye düzelmez ve düze çıkmaz, rahat nefes almaz. Kandan beslenenler, barış ve demokrasi düşmanı olurlar. Demokrasinin ve barışın olduğu yerdede kan emici vampirler barınamazlar, savaştan beslenemezler. HDP, demokrasinin ve barışın sigortası olduğu sürece, MHP-Ülkücü katiller ve Bahçeli denen bu zat, korkmaya devam edecek. Bahçeli'nin, HDP kapatılsın demesi, HDP'den korktuğundandır, cesaretinden değil. AKP-MHP eninde sonunda daha çokta kendi kitleleri tarafından alabora edilecek. Çünkü Türkiye'de demokrasi, hareketi daha çok güçlenirse AKP-MHP direkmen bir çöküşü yaşayacaktır. AKP-MHP'nin kitlesinden günden güne bir azalma var. Türk halkı, Türkiye'nin gerçek düşmanlarının AKP-MHP olduğunu anladı artık. Zaten toplum nezdinde bir kredileri kalmadı sıfırı tükettiler, savaşa bel bağlayarak kitle desteği almaya ve kendilerini ayakta tutmaya devam etmek istiyorlar. Ama Türk halkı artık bunların içyüzünü şimdi daha iyi görüyor ve eskisi gibi bunların kirli savaşlarına alet olmayacaklardır. Milliyetçiliği körüklemek ancak savaşla olur. Vatan devlet elde gidiyor hurra diyecekler milleti galeyana getirecekler ve parsayı toplayacaklar ama o günler çoktan geçti. Vatanı AKP-MHP-Ülkücü denen çeteler yediler bitirdiler, devletin parasını yıllardır bu çeteler yediler bitirdiler, her şeyi sattılar. Ortada vatan diye birşey bırakmadılarki. Türkiye'de halkı bir hesap soracaksa, AKP-MHP'den hesap soracaklar. Hesap soracakları o zaman çokta uzak değildir. 

SIRADAKİ HABER