Kadın ve erkek sorunu üzerine bir değerlendirme

Bilindiği gibi son günlerde kadın haklarıyla ilgili birçok miting, protesto ve yürüyüş oldu. Her zaman olduğu gibi, son zamanlarda da kadın cinayetleri kadınlara tecavüz olayları, kadına şiddet gibi olaylar oldu. Bu olaylar ne ilk nede son olacaktır. Kadına yönelik şiddet ve tecavüz olayları ve kaba baskı tarihin her döneminde olmuştur. Gelişmiş ülkelerde ve toplumlarda bir nebze düzelme olsa da, kadın hala ezilen bir cins olmaya devam ediyor. Kadının köleleşmesi aslında insanın bir bütünen köleleşmesine yol açtı. Günümüzde kölelik modernleşerek devam ediyorsa, bu, kadının köleleşmesinin bir sonucu olmaktadır. Kadının tekrar layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği değeri görmesi ve yaşaması ancak kadın erkek eşitliğinin olmasıyla olur. Daha doğrusu, eşitliğin olması, emeğin sömürülmemesiyle mümkün olabilir. İnsanlar arasında eşitsizlikler olursa, cinsler arasındada eşitsizlik devam eder.

© AN
Kadın ve erkek sorunu üzerine bir değerlendirme

Yani toplumda sınıflar olursa, hem kadın cins olarak ezilir ve hemde insan
emeği sömürülmeye devam eder ve toplum içinde her türlü sınıflaşma
ve şiddet ortaya çıkar ve bunun önüne geçilmez. Şiddetin en kötüsü savaş
ve kaostur. Savaş, insanın insana karşı uyguladığı en kötü şiddet olmaktadır.
Bakınız, toplumsal eşitliğin uygulandığı kimi ülkelerde kadına yönelik şiddet
ya hiç yoktur yada çok az düzeydedir. Kadın, erkekle hayatın birçok alanında
eşit değil ve kadın hala bir malk, mülk olma muamelesi görüyor. Yani kadına
bir eşya gibi yaklaşılıyor. İşte kadına yönelik şiddetin temelinde bu var. Bu
durum aslında bir eğitim meselesidir. Yüksel eğitimli birey ve toplumlarda
bu tür sorunlar önemli oranda çözülmüştür.
***
Kadın erkek eşitliğine de doğru yaklaşılmalıdır. Kadın erkek eşitliği çok yönlü
olması gereken eşitkliktir. Yani erkeğin yapabildiği her şeyi kadının da yapması
ancak eşitliği sağlar. Eşitlik diyoruz. Yani denk olma, dengeyi kurabilme.
Eve kapatılmış ve çok sınırlı işler yapmakka meşgul olan bir kadın, erkek ile
eşit olamaz ve erkek karşısında zayıf ve savunmasız kalır. İnsanın insana
karşı şiddet uygulaması binlerce hatta onbinlerce yıldır var ve bu şiddet
durumu aslında iyi bir eğitimle aşılacak bir durumdur. Aslında mesele kadın
erkek meselesi değil, mesele insan olma insan olmayı başarabilme meselesidir.
Buda ancak kendi kendini eğitmekle olur. Kadın ve erkeğin bir birine saygılı
olmasıyla olur. Ne erkeğin kadın üzerinde hak iddia etme hakkı var nede
kadının erkek üzerinde hak iddia etme hakkı var.
***
Kadın ve erkek hayatın her alanın eşit olmayı başarabilecekler ve maddi manevi
olarak her değeri paylaşmasını bilecekler. Bir birlerine de haksızlık ve saygısızlık
yapmayacaklar. Ne erkek kadını düşürecek nede kadın erkeği düşürecek.
Her ikiside bir birine yardım edecek ve hayatı paylaşacak. Erkek sahip olduğu
fiziki gücü, kadın karşısında ve kadının fiziki zayıflığından faydalanarak bir avan-
taja dönüştürmeyecek. Kadında erkeğin zayıflıklarından faydalanıp, erkeğin
üzerinde otorite kurmayacak. Yani ne kılıbık erkek olacak nede kaba saba erkek
olacak. Ne korkak kadın olacak nede erkek karşısında şımaran kadın olacak.
Kadın ve erkek bir birlerine saygı temelinde belli bir uyum içerisinde olacaklar.
***
Kadın sorunu esasen insanlık sorunudur, dünya sorunudur ve bu sorun
ancak köklü bir zihniyet devrimi ve değişimiyle çözülür. Bazı basit önlemler
alarak sorun çözülmez sadece azaltılır. Yani kanuni önlemler çözüm olmaz, ancak
kadın ve erkek iyi bir eğitimden geçerek ve uygarlaşarak bu sorun çözülür.
Kadının ekonomik olarak özgürleşmesi gerekiyor. Erkeğe bağımlı olan bir kadın
her zaman ezilme ve şiddet görme tehlikesi yaşayabilir. Kadının kurtuluşu
ancak bir bütünen toplumun ve insanlığın kurtuluşuyla ilintilidir. Kapitalizm
ve sömürü ortadan kalkmadığı sürece, geleneksel namus anlayışı yok olmadığı
sürece, yani namusu sadece kadında arayan bir zihniyet olduğu sürece, bu sorun
köklü bir şekilde çözülmez. Dolayısıyla kadın sorunu bir bütünen bir devrim
sorunudur. Bu devrimde en başta insanın zihniyetinde başlayacak...


Kemal Söbe

SIRADAKİ HABER