Kapitalizm kirletilmiş yaşam ve yok olmuş insan demektir

Son yıllarda kapitalizm global düzeyde büyük bir kriz içinde olsada, toplum yaşamında ve insan ilişkilerinde hala varlığını sürdürüyor, kendisini yaşatıyor. Kapitalizm sadece siyasal ve ekonomik güce dayanarak değil, en çok ta insan üzerinde yarattığı sosyal ve kültürel etkiyle ayakta duruyor. Kapitalizmin ilk yerleştiği ve hayat bulduğu yer insan beynidir. Kapitalizmin insan ve toplum tipi diyoruz. Kapitalizm kendi sistemini ayakta tutabilen, yaşatabilen, temsil edebilen insan ve toplum tipiyle bir sistem kurabilir. Toplum üzerinde sosyal, ekonomik ve kültürel egemenlik kurmayan bir sistemin, yaşayabilme imkanı yoktur. Kapitalizmi beynimizde ve yaşamımızda öldürürsek, hayatın her yerinde ölür. Kapitalizm insanların en hassas yeri olan beyinde ve kültürde yer edinir. Bu bir tarz-sistem ve kültürdür. Bu sistemi doğru tanımadan ve ret etmeden değiştiremeyiz. Bu sistemin insanlıktan ne aldığını, ne götürdüğünü ve insanlığı ne hale getirdiğini anlamadan, bu sistemi değiştiremeyiz.

© TWITTER
Kapitalizm kirletilmiş yaşam ve yok olmuş insan demektir

Kapitalizm bireydeki, insandaki toplumsallığı, insani değerleri yok ederek başarıya ulaşır. Bireyde
bütün toplumsal değerleri yok ederek, kendi kültürünü ve sistemini bireyin beynine ve yaşamına
yerleştirerek, yaşamın her tarafını ele geçirir. Sadece insanın, insan emeğini sömürmesine dayalı
bir sistem olan kapitalizm her türlü kötülüğün ürediği bir bataklıktır. İnsandaki bütün  toplumsal
değerleri bitirerek, bireyi toplum karşıtı hale getirerek kendi insan ve toplum tipini yaratarak
varlığını sürdürür. Kapitalizmde sürekli kaba maddiyat, para, mal, mülk var olma nedenidir. Bunun
zıttı yok oluş demektir. Kapitalizmin özü sermaye ve mülk sahibi olmadır ve bunda sınır ve limit
tanımamadır. Kapitalizmde varlığını sürdürme her türlü maddi, kültürel, sanatsal, sportif, teknik,
teknolojik imkanlara sahip olarak, bu maddi imkanları kendi tekeline alarak hayatın her yerine
hakim olma durumu var.
***
Kapitalizmde herşey pazara, ticarete, almaya ve satmaya dayalıdır. Herşeyin ticari, maddi ve
parasal-pazar değeri var. Maddi olmayan herşey kapitalizmde değersizdir. İnsanlığın kapitalizm için
maddi bir değeri olmadığı için, insanlık diye bir değer kapitalizmde yoktur. Egemenlik amaçlı
emperyalist-kapitalist savaşlar, insanlığın en büyük düşmanı olduğu onlarca, yüzlerce yıldır fazlasıyla
kanıtlandı. Kapitalistler, kapitalizmden başka bir sistem olamayacağına insanları inandırır, insanda
kapitalist bir ruh ve kişilik yaratır. Kapitalizm kendi insan ve toplum tipini oluşturmadan, kendisini
toplum nezdinde meşrulaştıramaz. Kapitalistlerin kullandıkları bir argumanda, vatanseverlik ve
milliyetçiliktir. Bunların hepsi tabiki sistemin kullandığı ve kendi kirli yüzünü kapattığı birer maske olma
işlevi görüyor. Kapitalizm her türlü maddi, manevi, kültürel, sosyal, sporsal, sanatsal, teknolojik
imkanların, değerlerin kapitalizme ait olduğunu ileri sürer. Halbuki bu değerlerin hepsi insanlığa ait
olup, toplumun emeği ve ortak değerleridir.
***
Kapitalizm bütün bu maddi ve kültürel değerleri kendi tekeline alarak kullanır ve bir sistem oluşturur.
Kapitalizm insanın, insanı sömürüsüne dayalı, insanın, insan emeği üzerinde kurduğu sömürü sistemi
oluyor. Bunun dışında, kapitalizm aslında birşey değildir. Toplumsal emekler ve değerler üzerinde
kurulan bireysel yaşamdır. İnsanın köleleşmesine dayalı ve bütün insani değerlerin bitirildiği sistemin
adı kapitalizmdir. Herşeyin maddi-parasal değeri var. En manevi değerler bile maddiyat haline getirilir.
Bundan dolayı bu sistemde herkesin değeri, cebinin şişkinliğine göredir. Ne kadar paran varsa o kadar
insansın. Paran ve maddi gücün yoksa, insan olarak bile görülmüyorsun. Düşünün yani, parası olmayanın
insan olarak bile görülmediği, kabul edilmediği bir sistem içinde yaşıyoruz. Sosyalizm ise insandaki insani
değerleri öne alıyor ve bireyin yaşamına toplumsallık içinde yer veriyor. Sosyalizm öncelikle insanın
emeğini ve insani değerleri para ve pazar konusu olmaktan çıkarır.
***
İnsanın emeğini insanlığın hizmetine verir. Emek pazarda sermaye haline gelirse, insan bütün değerini
kaybeder. Emeğini kaybeden herşeyini kaybeder ve bir meta haline gelir. Sosyalizm insanı bir meta ve
eşya olmaktan çıkarır. İnsan sosyalizmde insan olma değerini kazanır, yaşar. İnsan, kapitalizmin kullandığı
bir meta olmaktan çıkmadığı sürece, özgürleşemez ve bir değer haline gelemez. Bugün insanlığın en büyük
sorunu insani değerlerini tekrar kazanma sorunudur. Bunun için insan önce kapitalizmi kendi ruhunda ve
beyninde öldürmesi gerekiyor. Bu her insanın beyninin, kalbinin ve ruhunun bir köşesinde her zaman gizlidir.
Bencillik, mevki-makam sahibi olmaya sevdalanma, parayı, mal ve mülkü herşeyin merkezine koyma gibi
şeyler kapitalizme ait özelliklerdir. Bu saydıklarımıza esir düşen biri, kapitalizmi kişiliğinde yaşıyor demektir.
Kapitalizm insandaki toplumsal değerleri yok eder ve insanı, insani değerlere düşman yapar. Kapitalizm
emeğin gaspı üzerine kurulduğu için, insanı ezer ve sömürür. Ezmeyen ve sömürmeyen bir kapitalizm olmaz.
***
Kapitalizmde ezmeyen ve sömürmeyen insanların sayısı çok azdır. Emek ve sınıf bilincine sahip yeterli bir kitle bile bulmak çok zor. İnsanların neresine bakılsa, kapitalizmi bulmak mümkündür. Her birey bu sistem içinde
bireysel maddi kurtuluş yolları arar. Maddi olarak durumu biraz düzelen çok insan, bile, sistemin çarkları
içinde eriyip kayboluyor. Bu durum, insanın, herşeyi maddiyat olarak görme zihniyetinin bir sonucudur.
Yani bütün insani değerler maddiyat içinde aranıyor. Bundan dolayı parası olanın insanlığı oluyor ama parası
olmayanında insanlığı olmuyor. Çünkü sistem maddiyat, mülkiyet üzerine kuruludur. Mülkü olan var oluyor
ama mülkü olmayanda bir insan olarak bile görülmüyor. Para için çağımızın tanrısı tanımı yapılıyor. Çünkü
parası olana insanlar neredeyse tapıyorlar. Kapitalizm insanın aslında kendi eliyle yarattığı canavara  esir
düşmesidir.
***
İhtiyacı kat be kat aşan, mal, mülk ve servet sahibi olmak isteme, bunun için planlar yapma, hırs, rekabet
ve egemenlik savaşlarının hepsi insanı esir alan bir canavar demektir. Başka türlü olsaydı bu savaşların
ne anlamı olabilirdi? Dünyamıza baktığımızda, insanlığın bittiği sonucuna ulaşırız. Kapitalizm herşeyi yok
ediyor. Bütün değerler ayaklar altına alınmıştır. Çünkü kapitalizm insan yaşamında, yaşamda girmediği yer
bırakmadı. Önce beynimizi, düşünde sistemimizi bu sömürü sisteminden kurtaracağız. Çünkü kapitalizm
kendisini yaşatabilmek için, insanların beynini ele geçirir, ruhunu parçalar, toplumsal ve insani değerleri yok
eder. Sosyalizm ise, insanı ve insani değerleri esas alır. Toplumsallığı önemser. Bireyin yaşamına toplumsallık
içinde yer verir. Mülkün ortak kullanımını sağlar. Bundan dolayı '' bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçe'' sözü, sosyalizmin ve toplumsallığın insan için ne kadar değerli ve önemli olduğunu ortaya koyuyor.
Yaşam devam ediyorsa, umut tükenmez. Kapitalizmin toplumlarda yarattığı karamsarlığa rağmen, dünya
insanlığı kapitalizmi yıkacak, sosyalizmi kuracaktır.

Kemal Söbe

SIRADAKİ HABER