Kürt halkı ve KDP-Barzani ihaneti

© TWITTER
Kürt halkı ve KDP-Barzani ihaneti
Kemal Söbe
Bir siyasi partiye ve yönetime, ihanet etmesi durumunda en iyi cevabı halk verir. KDP-Barzani ailesi, kendi tarihlerinde ilk kez Kürt halkından gereken cevabı aldılar. Özgürlük Gerillasına yapılan operasyonlarda her türlü desteği veren ve Kürtlerin kanına bir zehir gibi giren KDP-Barzanileri nasıl izah etmek gerekiyor? Dünya tarihinde, ister sağ ister sol bir çizgide olsun, hiçbir ulusal hareket kendi halkına düşmanlık yapacak, ihanet edecek bir pozisyona girmemiştir. Bu ihaneti, Kürdistan'da KDP tarihinde sıkça görüyoruz-yaşıyoruz. Ulusal bir amacı ve çizgisi olmayanlar bu tür durumlara girerler. Kürtler, 1920'lerle beraber bir inkar ve soykırım kıskasına alındılar, ve bütün Kürdistan bir yok oluş sürecine koyuldu. Bundan dolayı en küçük bir alanda bir kimlik temsilinin ve ulusal sesin olması Kürtler için hayati önemdeydi. Kürtler, Başurda da büyük isyanlar verdiler, direnişler yürüttüler. Yani Kürt halkı her parçada her türlü bedeli verdi. Ancak, kendisine Kürdistan Demokrat Parti maskesini takan ve bu maskeyi kendi ailesel çıkarları için kullanan Barzaniler, Kürt halkının bütün Kürdistan'da gelişen yurtsever çizgideki bütün partilere-gruplara ve kişilere hep düşmanlık yaptı, saldırılar gerçekleştirdi.
Başurda bir oluşumun olması bütün Kürtlerde bir umut yarattı ve Kürdistan'ın, Kürtlerin yok edilemeyeceğini ortaya koydu. Sırasıyla bütün Kürdistan parçalarının, ilk etapta bu şekilde bir statüye ve özerk yönetime sahip olacağı ve zamanlada parçaların birleşebileceğinin planları yapıldı. En azından Kürtlerin kimlik-kültür-halk olarak yaşayabileceğinin umutları böylece arttı. Çünkü Kürdistan'ın bir parçasında bir statünün olması, diğer parçayıda etkileyecektir. Türk devletinin son yıllardaki telaşı, korkusu ve saldırıları, Kürtlerin statülerini ortadan kaldırmak ve parçaların olası birliğini engellemek ve Kürtleri kimlik olarak yok etmektir. Şimdikli koşullarda yok edemezlerse, kendileri yok olacaklar. Çünkü Kürtler en örgütlü ve en güçlü dönemlerini yaşıyorlar ve ulusal birlik önünde dıştan gelen bir engel artık kalmadı. Kürtler ulusal birliğe örgütsel ve halksal olarak hazır olurlarsa, dünya Kürtleri kabul etmek zorunda kalacaktır. Dünya halkları Kürtleri kabul ediyor ama devletlerin kabul etmesi ve 100 yıllık sömürge ve inkar statüsünün bitmesi gerekiyor.
İnkar ve imha siyaseti, Kürtlerin önderliksizliği ve ulusal olarak dağınık olmalarından nemalanarak gelişti. Son 40 yılda ulusal önderlik gelişti, Kürtler ulusal demokratik bilinç kazandılar ve uluslaşmanın önündeki bütün engeller önemli oranda ortadan kaldırıldı. Kürtler önderlik-örgüt ve bilinç sahibi olunca, inkar darbelendi ve kırıldı. Ancak ihanet damarı Başurda KDP-Barzanilerin eliyle tekrar devam ettiriliyor. Kürtler, Başurda ulusal kimliği temsil ettiğinden dolayı, KDP'ye ve Barzanilere bir yere kadar musamaha gösterdiler, tahammül ettiler ama İnkarcı-soykırımcı Türk devletiyle el ele verip Özgürlük Gerillasına saldırılar yapmalarına kesinlikle musamaha göstermezler ve afetmezler. Çizgisel farklılıklardan kaynaklı sorunlar olabilir ve bunu örgütler-partiler kendi aralarında çözerler, bu ayrı bir konu ama ihanete varacak pratikler içerisine girmek çok daha farklı bir durumdur. Kürt halkının kendi dilinde müzik yapmasına, en küçük bir hakkına bile tahammül etmeyen bir faşist sistemle işbirliği yapmanın neresi Kürdistanilik ve Kürt yurtseverliği olabilir??
Ulusal bilince sahip olanlar hiçbir zaman parçacı ve bölgeci olmazlar. KDP'de ve Barzanilerde ulusal bilinç ve Kürt yurtseverliği bile yok. Başur Kürdistan'ı sanki sadece kendilerinin topraklarıymış gibi hareket ediyorlar. Başur Kürdistan'ı, Kürdistan'ın güneyidir ve Bakur Kürdistan da, Kürdistan'ın kuzeyidir ve Kürtler açısından bu bir ulusal bütünlülüktür. Şu parça senin, şu parça onun, bu parça benimdir ve sen, benim parçama giremezsin, gelirsende misafir olarak gelirsin ve ben git dersem gidersin demenin Kürdistani olmakla, Kürt yurtseveri olmakla bir ilgisi olamaz. Kürt halkının ve Kürdistan'ın çıkarı birlik olmaktan ve ulusal bütünlülüğü sağlamaktan geçiyor. Kürt halkının geleceğini düşünenler, bireysel ve ailesel kaygılar taşımazlar ve Kürt halkına zarar veren küçük ailesel hesaplar yapmazlar. Türk inkarcı devletiyle işbirliğine girme, Özgürlük Gerillasına saldırma, Kürt halkına saldırıdır ve Kürtler buna gereken cevabı verirler ve gerekeni yaparlar.
Gün, özgürlüğü kazanma ve Kürtleri dünya insanlık ailesi içine alma günüdür. Ve kimse buna engel olamayacak. Engel olmaya kalkanları tarih ve Kürtler afetmeyecektir. İhanetle yaşamanın sonu geldi artık. Barzanilerin petrolden gelen milyar dolarları neden başka ülkelere götürdükleri, Kürdistan'da eninde sonunda bir geleceklerinin olmadığını bildiklerindendir. Bütün ülkelerde diktatörlükler böyle kötü sonlar yaşamışlardır. KDP-Barzanilerinde sonu böyle olacağa benziyor. Bu saatten sonra, Barzaniler ulusal demokratik bir çizgiye gelmezler-gelemezler. KDP'nin tabanında yurtsever çizgide olanlar eğer yönetime hakim olabilirlerse, bir durum değişikliği olabilir ve Barzaniler etkisiz hale getirilirler. Yoksa, bu kötü halleriyle Barzanilerin, ihanet çizgisini terkedecekleri yok. Bir iş adamı, kendi parasını başka ülkelere götürebülir, buna birşey diyemeyiz ama kendisine Kürdistani diyen bir yönetim nasıl oluyorda halkın parasını gaspediyor ve bu yetmiyormu gibi, bu paraları yurtdışına götürüyor?? Hırsızlar bu tür şeyler yaparlar. Gerçek yurtseverlerin milyarları olsada, bu paraları kendi ülkelerinin-halkının refahı için harcarlar. Petrolden gelen paralarda Kürt halkının hakkı var. Çünkü petrol ve bütün maddi kaynaklar halkın malıdır.
Kürt halkı, ulusal değerlerine yapılan bütün kötülüklere karşı koyabilecek güç ve yetenektedir...
SIRADAKİ HABER