Kürtler özgürlük ve demokrasi mücadelesi veriyorlar

Kürtlerin onlarca yıldır yürüttükleri mücadele demokrasiyi inşa etme mücadelesidir. Devlet ise Kürtlerin ayrılmak istediğini düşünüyor. Kürtler, özgür ve eşit koşullarda demokratik birliği esas alıyorlar. Kürtler ayrılmayı düşünselerdi herhalde herkes gibi 1. dünya savaşı koşularında bunu yapma imkanına sahiplerdi. Kürtler ayrılmayı değil, cumhuriyetle kardeşçe yaşamaya devam edebiliriz düşüncesiyle Türklerle beraber omuz omuza her cephede savaştılar, öldüler, büyük bedeller verdiler. Türklerin, Türkiye'nin temelinde Kürtlerin de taşı, toprağı, harçları, ve çimentoları olduğunu bilmek durumundalar. Kürtlerin, Türkiye'nin her işinde ve her yerinde büyük emekleri var. Bu bakımdan Türklerin, Kürt meselesine ve Kürtlerin taleplerine doğru yaklaşmaları gerekmektedir. Çünkü Kürt meselesi aynı zamanda da, Türklerin emek ve sınıf meselesidir.

© TWITTER
Kürtler özgürlük ve demokrasi mücadelesi veriyorlar

Türkiye işçi sınıfı, emekçi halkı tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Türkiye'nin zenginlikleri, kaynakları

bir avuç yerli sermaye ve onların destekçileri olan global sermaye güçlerine akıyor. Vatan ve millet

naraları esasen geleneksel iktidar güçlerinin onlarca yıldır çevirdikleri bu entrika ve kirli rant ilişki ve

çıkar menfaat ağının üstünü kapatmak içindir. Türkiye'de adından sıkça söz ettikleri ve dillerinden hiç

düşürmedikleri Türk milleti'nin en büyük sınıf düşmanları millet kavramını dillerinde hiç eksik etmeyen

iktidar çevreleridirler. Onlarca yıldır bütün hükümetler milliyetçiliği alabildiğince kullanmışlar, Türk

halkını sistemin yedeğine almışlardır. Türkiye'de sınıfsal çelişkilerin üstü böylece kapatılmış, halkın

sisteme karşı mücadele etmesinin önüne geçilmiştir.

***

Çünkü kapitalizmin kullanabileceği en büyük sermaye milliyetçilikle ve sahte vatanseverlikle toplumda

demokrasi bilincinin gelişmesini önlemedir. Sınıfsal yönü gelişmeyen toplumlar kapitalist sistem içinde

 bile en küçük bir sosyal ve ekonomik hak bilincine ulaşamaz. Daha kötüsü en küçük bir hak alma bilinci

 olmayan toplumlar her şeyi hükümetten bekler ve zamanla dilenci kültürüne sahip olurlar. Çünkü

Türkiye'de toplum kendisine verileni alıyor ama bu benim hakkımdır diyemiyor, susuyor. Hak alma ve

demokrasi bilinci gelişmemiş toplumlar her şeyin sahibi devlettir derler. Demokrasi bilincine sahip olan

toplumlar her şeyin sahibi halktır ve devleti de halka hizmet etmesi gereken bir siyasi mekanizma olarak

görürler. Türkiye'de hemen hemen her şehir ve kasabada her gün meydana gelen iş kazalarında mevcut

iktidar ve hükümetlerin aslında Türk halkına değil, sermaye güçlerine hizmet ettikleri ve rant elde edip

nasıl cep doldurdukları biliniyor. Türkiye'de mevcut siyaset büyük bir kirlenme yaşamıştır. Bu büyük

kirlenme içinde hiç kimsenin temiz kalmasına imkan yok! Bir ülkenin dış politikada güçlü olması içte

kendi işçisi ve halkıyla barışık olması ve demokrasiye sahip olmasıyla olur. Osmanlıcılık oyunlarıyla barış

değil, savaş olur ve oluyor.

***

Savaşlar ülkeleri geliştirmez, geriletir, küçültür. Ülkeleri demokrasi ve barış geliştirir. Barış ve demokrasi

ülke sorunlarını çözmekle ve halka hizmet etmekle olur. Halka hizmet etmeyen ve halkın sorunlarını

çözemeyen bir iktidar ülkeye demokrasiyi ve barışı geliştiremez. Önce kendi halkınla barışık olacaksın.

Kürtlerle barışık olmayan bir hükümet dış politikada da sağlıklı, istikrarlı ve barışık olmaz. Kendi halkı ve

işçi sınıfıyla kavgalı olan bir hükümet dünyayla da barışık olmaz, kendi kendisiyle barışık olmayıpta

çevrelesiyle kavgalı olan bireyler gibi. Bundan dolayı Kürtlerin taleplerine kulak verilmeli, Kürtlerin

uzattıkları barış eli tutulmalı ve Türkiye bu bataklıktan kurtulmalıdır. Türkiye, Kürtlerle savaşa devam

ettikçe, Kürt varlığını inkar ettikçe demokrasiyi geliştiremez, daha çok kirlenir battıkça batar. Kürtlerin

yürüttükleri mücadele barış ve demokrasi mücadelesidir. Türkiye ve Ortadoğu'ya demorasiyi Kürtlerin

mücadelesi getirecektir... Bu açıdan kimse, Kürtlerin mücadelesinden korkmamalı, tam tersi destek verip

Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımalıdırlar. Türkiye ve Ortadoğu Kürtlerle  beraber özgürlüğe kavuşacak,

bütün diktatörler ve zorbalar yıkılarak, Yeni yaşam Kürtlerle gelecek...

Kemal  Söbe

SIRADAKİ HABER