ABD'de Trump yönetiminin kürtaj kısıtlamaları yürürlükte

ABD'de Sağlık Bakanlığı, "Planned Parenthood" (Planlı Ebeveynlik) adı verilen program kapsamında,

© AFP
ABD'de Trump yönetiminin kürtaj kısıtlamaları yürürlükte

ABD'de Sağlık Bakanlığı, "Planned Parenthood" (Planlı Ebeveynlik) adı verilen program kapsamında, federal fonlarla kurulan aile planlaması kliniklerine gönderdiği bilgi notunda, hayati risk ve bazı özel durumlar dışında, istenmeyen gebeliklerde kürtaj tavsiyesinde bulunulmasını engelleyen, program kapsamında kurulan kliniklerin kürtaj klinikleriyle organize içinde bulunmasını yasaklayan düzenlemenin yürürlüğe konulduğunu duyurdu.

Bakanlığın bilgi notunda, açılan davalara rağmen, henüz yürütmeyi durdurmaya yönelik mahkeme kararı olmadığı için düzenlemenin uygulanmasının önünde engel bulunmadığı belirtildi.

Planlı Ebeveynlik Direktörü Leana Wen, yaptığı açıklamada, kliniklerin ve ilgili sivil toplum örgütlerinin düzenlemenin iptali için federal mahkemelere açtığı davaların sürdüğüne dikkati çekerek, "Kapılarımız hala açık. Ülkenin her yerine insanların temel sağlık bakımı hizmetlerine ulaşabilmesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Konu hakkında çalışan sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu çatı kuruluş olan Ulusal Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Birliği Başkanı Claire Coleman da yasağın düşük gelirli kadınların temel sağlık hizmetlerine erişimini engelleyeceğini vurgulayarak, Başkan Donald Trump yönetimini siyasi bir gündem izlemekle suçladı.

Kürtaj karşıtı gruplar ise adımı olumlu karşıladı. "Students for Life" (Yaşamı Savunan Öğrenciler) adlı kuruluşun temsilcisi Kristan Hawkins, "Kürtaj ile aile planlaması arasında bağı koparmak sağlık bakımında sağduyunun zaferidir." ifadesini kullandı.

Kürtajların yüzde 40 Planlı Ebeveynlik kliniklerinde yapılıyor
Planlı Ebeveynlik programı kapsamında federal fonlarla kurulan bağımsız klinikler, yılda yaklaşık 4 milyon kadına hizmet veriyor. Program kapsamındaki kürtaj tedavilerinin yüzde 40'ının yapıldığı kliniklere federal fonlardan yılda 260 milyon dolar kaynak ayrılıyor.

ABD'de federal yasalar kürtajın, tecavüz ve ensest vakaları ile hayati risk oluşturan durumlar dışında vergi mükellefleri tarafından finanse edilmesini yasaklıyor. Eski Başkan Bill Clinton döneminde başlatılan Planlı Ebeveynlik programı, aile planlamasında kürtaj konusunda "yönlendirici olmayan" tavsiye yapılmasına olanak sağlıyordu.

Trump yönetimi getirdiği yeni düzenlemeyle aile planlaması danışmanlarının yalnızca hayati risk ve özel durumlarda, diğer seçenekleri de sunarak kürtaj önerisinde bulunmasına izin veriyor.

Öte yandan yeni düzenleme aile planlaması klinikleriyle kürtaj uygulanan kliniklerinin mali hesaplarının ayrılmasını gerektirirken, bu kliniklerin aynı çatı altında hizmet vermesini yasaklıyor.

Tabip kuruluşu Amerika Tıp Birliği ve diğer meslek örgütleri, uygulamanın düşük gelirli kadınların doğum kontrolü, kanser taraması ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi gibi temel sağlık hizmetlerine erişiminde sıkıntılara yol açacağı görüşünü dile getiriyor.

SIRADAKİ HABER