Brexit Theresa May'i hayli zorlayacak

AB'den çıkmak için 2016'da yapılan Brexit (çıkış) parlamentoya kaç defa oylamaya sunulduysada, oy çokluğuyla

© REUTERS
Brexit Theresa May'i hayli zorlayacak

kabul edilmedi. Geçenlerde yeni bir referandumun yapılması için yapılan imza kampanyasına çoğunlıuğu İşçi
Partili olmak üzere yaklaşık 5 milyon insan katıldı. AB'den çıkışın tam olarak gerçekleşmesi için Thresa May'in
yaptığı bütün çalışma ve girişimler sonuçsuz kalıp, May'i oldukça zor durumda bırakıyor. İngiltere gibi sadece
Avrupa'da değil dünya genelinde her yönden güçlü bir ülkenin, AB'ni dışında kalmasını siyasetçiler ve zengin
çevreler istemiyorlar hatta İngiltere'nin AB'de daha çok söz ve etki sahibi olmasını istiyorlar. Aslında İngiltere,
AB'de çıkmayı sadece serbest dolaşımı engellemek için istiyor, gümrük birliği ve diğer ekonomik birliktelikleri
sona erdirmek için değil.
                                                                      ***                                                                                       ***

15 yılda AB'ye yeni üye Doğu Avrupa ülkelerinden belkide 3 milyon insan İngiltere'ye daha iyi şartlarda yaşamak 
için gelmiş yerleşmiş bulunmaktalar. Gelen 3 milyon gibi büyük insan nüfusu, ingiltere devleti ve bütçesi üzerinde
büyük bir yük oluşturduğunu, İngilizlerin işini ellerinde aldığını düşünen İngilizlerin sayısı milyonları buluyor. 
İngilizler, AB'ye yeni üye ülkelerden yoğun bir nüfüsun gelmesinden ve gün geçtükçe geliyor olmasından çok
rahatsızlık duyuyorlar. ingilizlerin bu rahatsızlığı doğal olarak, hükümetide zor duurmda bıraktı. Hükümet ise
halkın bu rahatszılığını sona erdirmek ve en azından azaltmak için, referanduma gündeme getirmişti. 3 yıl önce
referandum yapıldı ve az bir farkla Yes Brexit kazandı. 3 yıllık aradan sonra yapılan uzun müzakerelerden sonra
nihayet sona yaklaşıldı. Ancak parlamento tam çıkış için yapılan bütün girişimleri oy çokluğuyla red etti.

***                                                                           ***                                                                                          ***

İkinci bir referandumu isteyenlerin sayısıda hayli fazla ama ikinci bir referandumun olma ihtimalide az gibi
görünüyor. İngiltere'nin AB'den çıkması iş çevrelerinin ve holdinglerin işine gelmiyor. Çünkü İngiltere'nin AB'
nin bütün ülkeleriyle büyük bir ticari işbirliği var. Eğer tam bir anlaşmasız çıkış olursa, AB'yle yeni bir gümrük 
anlaşması yapılır ve bu da iş çevrelerine ağır bir vergi yükü getirir. İngiltere'nin meyve ve  sebzesinin çoğunluğu
AB ülkelerinden geliyor ve endüstriyel olarakta her yönden AB'yle iç içedir. Avrupa'nın hemen her ülkesinin
İngiltere'de yatırımları var. Şayet tam bir çıkış gerçekleşirse bu yatırımların sona ermesi durumu büyük olasılık
gündeme gelir. Aslında David Cameron daha başbakanken, Alman başbakanı Merkel ile AB'ye yeni üye ülkelerden
gelenlerin serbest dolaşım hakkından faydalanabileceğini ancak sosyal yardımlardan, çocuk parası gibi haklardan 
faydalanmaması gerektiğini defalarca dile getirmiş ancak, sosyal yardımların ve çocuk yardımının bütün AB ülkeleri
için geçerli olduğunu ve kabul edilmeeyceğini söylemişti. David Cameron hükümeti de, halktan gelen yoğun 
şikayetler üzerine, referandumu gündeme getirmiş ve halk az bir farkla Brexit (çıkış-çıkalım) dediler. 

***                                                                       ***                                                                                            ***
David Cameron ve birçok hükümet çevresi, referandumun Brexit şeklinde sonuçlanacağını beklemiyorlardı.
Yani David cameron, çıkalım taraftarı değildi. İngilizlerden gelen yoğun şikayetler üzerine, ilerideki seçimlerde
elini güçlendirmek ve tekrar Muhafazakar Partinin kazanması için referandumu gündeme getirmişti. David
Cameron, referandumun Brexit şeklinde sonuçlaması sonucu, başbakanlıktan istifa edip, koltuğunu Theresa May'e
bıraktı ve bir bakıma aslında AB'den tam çıkış için yapılacak uzun soluklu müzakere yükünden kurtulmuş oldu.
Referandundan sonra yapılan genel seçimlerde Muhafazakar Parti hükümeti, iktidarı kaybetti ve koalisyon
hükümeti kuruldu. AB'den çıkış için yapılan referandum ve Brexit, Muhafazakar hükümeti ve başbakan May'i
zor durumda bıraktı. Hatta kimi çevreler erken genel seçimlere gidilebileceğini ve May'in AB'den tam çıkış için 
yapılan bu müzakerelerin yükünü fazla kaldıramayacağını ve istifa edebileceği konuşulmaya başlandı. Ancak May,
bu işe sonuna kadar devam edeceği ve sonuç alacağının sinyallerini verdi. İkinci bir referandum ihtimali düşük gibi
görünüyor ama olabilirde. Çünkü büyük holdingler, iş çevreleri ve ekonomik devlerin hepsi AB'de kalmaktan yanalar
ve İngiltere'nin AB'de daha çok güçlü olmasını istiyorlar. Bu konuda zaman neyi gösterir, ileride göreceğiz.

Gazeteci Kemal Söbe

SIRADAKİ HABER