Rusya'da anayasa çalışma grubu önerilerini Devlet Başkanı Putin'e sundu

Rusya Anayasası'nda yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin önerileri hazırlamak üzere kurulan çalışma grubu, önerilerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sundu.

Rusya'da anayasa çalışma grubu önerilerini Devlet Başkanı Putin'e sundu

Çalışma grubu eş başkanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sundukları mektupta "Rusya Devlet Konseyi'nin rolü ve statüsünün tanımlanmasını temel hususlardan biri olarak görüyoruz. Konseyin özerk bir yapıya sahip olması ve devlet mekanizmasına etkili biçimde entegre edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasama uzmanları, bu kurumun devlet sistemi içindeki yerinin belirlenmesini ve Devlet Konseyi'nin diğer resmi kurumlarla işbirliğine ilişkin temel esasların geliştirilmesini önerdi.

Anayasa Mahkemesi'nin parlamento tarafından çıkarılan yasaların anayasal uygunluğunu denetleme yetkisinin artırılması için anayasanın 125. maddesinde değişiklik yapılması gerektiğini belirten eş başkanlar, "Yasaların yanı sıra diğer yasal düzenlemelerin anayasal uygunluğunun denetlenmesiyle ilgili sorunun çözümü için hangi düzenlemelerden bahsedildiği net biçimde tanımlanmalıdır" dedi.

Önerilen değişikliklerin önemli bir bölümü, siyasi yapıyla ilgili. Eş başkanlar, Federal Meclis'in yetkilerinin artırılmasını ve devlet başkanına hükümet üyelerini onaylama görevi verilerek ve devlet başkanının hükümetin faaliyetlerini denetleme ve orduyu doğrudan yönetme hakkı korunarak Rusya'nın 1 numaralı isminin yetkilerinin netleştirilmesini önerdi.

Uluslararası hukukun temel ilkelerinin korunması konusuna da değinen uzmanlar, Rusya Anayasası'nın üstünlüğüne ilişkin anayasal garantilerin pekiştirilmesine ilişkin standartların geliştirilmesinde doğrulanmış bir yaklaşımın gerekli olduğunu vurguladı.

Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı Federal Meclis konuşmasında Rusya Anayasası'nda değişiklikler yapılmasını önermişti.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020, 22:27
SIRADAKİ HABER