Bankada parası olan dikkat! Devlet tasarruf garantisini 50 bin TL artırdı

Banka ve katılım bankalarında, gerçek kişiler adına açılmış olan tasarruflara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kanalıyla sağlanan garanti 100.000 liradan 150.000 liraya çıkarıldı. Türkiye'de tasarrufların 100 bin TL'ye kadarı bankada paranıza herhangi bir şey gelmesi durumunda TMSF tarafından sigortalı yeni düzenlemeyle bu tutar yüzde 50 artırıldı.

© AA
Bankada parası olan dikkat! Devlet tasarruf garantisini 50 bin TL artırdı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile TMSF’ce tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının ve katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek kişi için 150.000 TL’ye kadar olan kısmı sigorta kapsamında olacak.

SİGORTA TUTARI ŞUBELERDE İLAN EDİLECEK
Değişiklikle, bankalara, hesapların sigortalanmasına ilişkin olarak uygulanan, söz konusu sigortayı şubelerde yazılı olarak ilan etme yükümlülüğü, “dijital ekranları” da içerecek şekilde genişletildi.

Yönetmelikle ayrıca, bankaların, yönetmeliğin 3 numaralı ekinde yer alan risk faktörlerinin tanımları ile bu tanımlara göre hesaplanacak değerlere ilişkin puanlamaları esas alınarak belirlenecek prim oranlarında değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda A, B, C, ve D, prim kategorileri için öngörülen prim oranları 4 puan artırılarak; A kategorisi için on binde 11’den 15’e, B kategorisi için 13’ten 17’ye, C kategorisi için 15’ten 19’a ve D kategorisi için de 19’dan 23’e çıkarıldı.

REUTERS

SIRADAKİ HABER