Bazı işletmeciler kısmi KDV tevkifatı kapsamına alındı

Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ile mobil elektronik haberleşme işletmecileri kısmı tevkifat kapsamına alındı.

© AA
Bazı işletmeciler kısmi KDV tevkifatı kapsamına alındı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan KDV genel uygulama tebliğinde değişiklikler yapan tebliğe göre, sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ile mobil elektronik haberleşme işletmecileri, kısmı KDV tevkifatı kapsamında; tebliğle belirlenen yapım işleri, KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işlerini sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödeyecekler. Bu kapsamda, projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacak.

ORANLARA DÜZENLEME
Tebliğle, kapsama dahil edilen mükelleflere karşı ifa edilen yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından uygulanacak ve (3/10) olarak belirlenmiş olan KDV tevkifatı oranı (4/10), makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından uygulanacak ve (5/10) olarak belirlenmiş olan KDV tevkifatı oranı (7/10), temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında alıcılar tarafından uygulanacak ve (7/10) olarak belirlenmiş olarak KDV tevkifat oranı da (9/10), baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından uygulanacak ve (5/10) olarak belirlenmiş KDV tevkifat oranı (7/10) şeklinde düzenlendi.

Tebliğle ayrıca, taşımacılık hizmeti alımlarında uygulanacak KDV tevkifat oranı detaylandırıldı. Buna göre, bu kısımda taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) olarak belirlemiş KDV tevkifat oranı, yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında (5/10) olarak uygulanacak.

Tebliğe eklenen bölümlere göre, ticari reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında, su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (2/10) oranında, idare, kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması hükme bağlandı. (REUTERS)

SIRADAKİ HABER