Berat Albayrak: 2018 sonunda 72.1 milyar lira bütçe açığı bekliyoruz

TBMM'ye sunulan 2019 bütçesi hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 sonunda cari açığın 36 milyar dolar olacağını belirtti. Albayrak, "Cari açığın GSYH’ye oranının ise yüzde 4.7 olmasını bekliyoruz" dedi. 2018'de bütçe açığının 72.1 milyar lira olmasını beklediklerini söyleyen Albayrak, "Bu açığın milli gelire oranının ise yüzde 1,9 olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

© AA
Berat Albayrak: 2018 sonunda 72.1 milyar lira bütçe açığı bekliyoruz

2019 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Görüşmelerde bütçenin üzerine konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının artması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin gerçekleşmesi, Türkiye ekonomisini cari denge ve enflasyon konusunda olumsuz etkilediğini söyledi.

“Yeni Ekonomi Programı”yla Türkiye ekonomisinin “dengelenme süreci doğru bir şekilde yönetilecek” yönetileceğini belirten Albayrak, “Enflasyon, cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı
kaynaklı risklerimizi minimize eden sürdürülebilir bir büyüme patikası izlenecektir. Bu doğrultuda 2018 ve 2019 yılları için büyüme tahminlerimizi sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 2,3 olarak belirledik” dedi.

‘2018’DE İŞSİZLİĞİ 11.3 OLARAK BEKLİYORUZ’

2018’de işsizlik oranının yüzde 11.3 olmasını beklediklerini kaydeden Albayrak, “Ekonomide başlayan dengelenme süreciyle birlikte yıllık istihdam artışında yavaşlama, işsizlik oranlarında ise artma eğilimi görülmüştür. Önümüzdeki dönemde ekonomideki dengelenmenin belirginleşmesi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle işsizlik oranının bir miktar artarak 2018 yılında ortalama yüzde 11.3 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz” diye konuştu.

Enflasyonu kademeli olarak yüzde 6’ya kadar düşürmeyi hedeflediklerini belirten Albayrak, “2018 yıl sonunda tüketici enflasyonunun maliyet yönlü gelişmelerin de etkileri ile yüzde 20,8 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

YIL SONU CARİ AÇIK TAHMİNİ 36 MİLYAR DOLAR 

Cari açığın 2018’in ikinci yarısında düşmeye başladığını aktaran Berat Albayrak, şunları söyledi:

“Artan enerji fiyatları ve güçlü iç talebe bağlı olarak cari açık 2018 yılının Mayıs ayına kadar artışını sürdürdükten sonra ekonomik dengelenmeyle birlikte yılın ikinci yarısında düşüş eğilimine girmiştir. Çekirdek cari denge olarak nitelendirilen altın ve enerji hariç dengenin de 2018 yıl sonunda pozitif gerçekleşmesi beklenmektedir. 2018 yıl sonunda cari açığın 36 milyar dolar, cari açığın GSYH’ye oranının ise yüzde 4.7 olmasını bekliyoruz.”

‘GENEL DEVLET AÇIĞINI 2019’DA YÜZDE 1.6 OLARAK HEDEFLEDİK’

“Yeni Ekonomi Programında mali disiplini ekonomi politikasının temel çıpası olarak belirledik” diyen Albayrak, “2017 yılında yüzde 1,5 olarak gerçekleşen merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranının 2018 yılında yüzde 1.9, 2019 yılında ise yüzde 1.8 olacağını öngörüyoruz. Buna bağlı olarak 2017 yılında yüzde 1,8 olan genel devlet açığının GSYH’ye oranının 2018 yılında yüzde 2.4, 2019 yılında ise yüzde 1.6 olmasını hedefledik” şeklinde konuştu.

‘2018 BÜTÇE AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 1.9 OLACAK’

2017’de bütçe giderinin yanı sıra gelirin de arttığını ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

“2018 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yıl sonu beklentimiz şu şekildedir: Merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821.8 milyar TL, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749.6 milyar TL, bütçe açığının 72.1 milyar TL, faiz dışı dengenin 4.3 milyar TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2018 yıl sonu bütçe açığının 72.1 milyar TL ile bütçe başlangıç hedefinin 6.2 milyar TL üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediyoruz. Bu açığın milli gelire oranının ise yüzde 1.9 olacağını öngörüyoruz.”

‘2019 BÜTÇE ÖDENEKLERİ YÜZDE 29 ARTACAK’

Albayrak, 2019 bütçesiyle ilgili tahminleri ise şöyle sıraladı:

– Bütçe giderleri 961 milyar TL
– Faiz hariç giderler 843.7 milyar TL
– Bütçe gelirleri 880.4 milyar TL
– Vergi gelirleri 756.5 milyar TL
– Bütçe açığı 80.6 milyar TL
– Faiz dışı dazla 36.7 milyar TL

“2019 yılı bütçe ödenekleri 2018 yılına göre yüzde 26 artmaktadır” diyen Berat Albayrak, “Bu artış yaklaşık 198 milyar TL’ye tekabül etmekte olup 197 milyar TL’lik kısmı diğer bir deyişle yüzde 99’u başlıca 4 bütçe harcama kalemindeki artışa denk düşmektedir. Dolayısıyla diğer kalemlerdeki artış ve azalışların net etkisi 1,5 milyar TL (yüzde 1) olmaktadır” dedi.

Albayrak, 2019’da personel giderlerinin 247.3 milyar TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 43.4 milyar TL, mal ve hizmet alım giderlerinin 67.6 milyar TL, cari transferlerin 391.3 milyar TL, sermaye giderlerinin 54.4 milyar TL, sermaye transferlerinin 10 milyar TL, borç verme giderlerinin 21.7 milyar TL, yedek ödeneklerin 7.9 milyar TL, faiz giderleri 117.3 milyar TL olacağını belirtti.

Gelir tahminleri hakkında da bilgi veren Albayrak, “Merkezi yönetim gelirlerinin yüzde 17.4 artışla 880.4 milyar TL, vergi gelirlerinin yüzde 20 oranında artarak 756.5 milyar TL, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 4 oranında artarak 123.9 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir” diye konuştu.

‘TÜM GİDER KALEMLERİNDE KESİNTİ YAPTIK’

2019 bütçesinde bütün gider kalemlerinde kesinti yaptıklarının söyleyen Berat Albayrak, “Bütçe giderlerine baktığınızda göreceğiniz 2019 yılı bütçesinin temel özelliği tasarruf bütçesi olduğudur. Özellikle altyapı yatırımlarımız doygunluk noktasına ulaştığı için öncelikli tasarruf alanımız burası oldu. Tasarrufları yatırım kalemlerinde gerçekleştirirken, memurumuzun, işçimizin, emeklimizin, devlet çalışanlarımızın haklarını koruduk” ifadelerini kullandı.

‘İHRACATI ARTTIRACAK YATIRIMLARA ÖNCELİK VERECEĞİZ’

İhracatı arttıracak yatırımlara öncelik verdiklerini kaydeden Albayrak, “İhracata, teknoloji üretimine ve turizme yönelik ayrılan kaynaklarda temel olarak kesinti uygulanmamıştır. Yeni Ekonomi Programında da ilan ettiğimiz gibi, 2019 yılı bütçesinden başlayarak 3 yıllık dönemde kaynaklarımızı öncelikli olarak ihracatı artıracak, teknolojik ürün üretimi sağlayacak, cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edeceğiz” dedi.

‘TEK SEFERLİK GELİR ARTTIRACAK TEDBİR ÖNGÖRMEDİK’

“Gelir tarafında tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik” diyen Albayrak, “Dönem içerisinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamalar, bütçemizi pozitif olarak etkileyecektir. Bütçemizin en önemli özelliği sermaye giderlerinde sağlayacağı ortalama yüzde 20’lik düşüş ile arzu ettiğimiz ekonomik dengelenme sürecine büyük katkı sağlayacak olmasıdır. Tıpkı tek seferlik gelir öngörmediğimiz gibi, tek seferlik, gelir karşılığı olmayan harcamalara da bütçemizde yer vermedik” şeklinde konuştu.

Özel sektör yatırımlarına destek verileceğini ifade eden Albayrak, 2019 yılında bütçeden yatırımlar için 65.1 milyar TL ayrıldığını aktardı.

‘YENİ BİR RİSK ANALİZ MERKEZİ KURUYORUZ’

Risk analiz merkezi kurulacağını belirten Albayrak, şunları söyledi:

“Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumlu mükellefler aleyhine oluşan haksız rekabetin önlenmesi ve kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amacıyla yeni bir risk analiz merkezi kuruyoruz.  Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulacak risk analizi merkezinde; farklı veri kaynaklarından elde edilen bilgilerle, faaliyet grupları ve sektörler itibarıyla mükellefler analiz edilecek, yapılacak mukayeseler suretiyle vergilemede muhtemel risk alanları tespit edilecektir. Bu sayede kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması sağlanacak ve vergiye uyum düzeyi artırılacaktır.” (HABER MERKEZİ)

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 19:55
SIRADAKİ HABER