Devlet Malzeme Ofisi, 5 milyon adet aşı enjektörü alacak

Devlet Malzeme Ofisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjenktörü satın alacak.

© AA
Devlet Malzeme Ofisi, 5 milyon adet aşı enjektörü alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Devlet Malzeme Ofisi (DMO), söz konusu enjenktörleri tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve teslim planına uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile piyasadan temin edecek.

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecek ve devamında tekliflerini sözlü olarak sürdürecekler.

Teklifler, 19 Şubat günü en geç saat 12.00'ye kadar genel müdürlüğün 4 No'lu Satınalma Daire Başkanlığı'nda bulundurulacak. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek.

SIRADAKİ HABER