Ekonomik güven endeksi eylül ayında yüzde 1.3 düştü

hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri yükseldi

© AA
Ekonomik güven endeksi eylül ayında yüzde 1.3 düştü

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayındaki 87.1 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 1.3 düşüşle 86 düzeyine geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklanırken, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri yükseldi.

Eylül ayında;

tüketici güven endeksi 55.8 değerine,

reel kesim güven endeksi 99.7 değerine gerilerken,

perakende ticaret sektörü güven endeksi 97.6 değerine,

inşaat sektörü güven endeksi 60.1 değerine ve

hizmet sektörü güven endeksi 89.3 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks.

Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor.

Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

SIRADAKİ HABER