Fiyat İstikrarı Komitesi yeniden kuruldu

Anayasa Mahkemesi, Komite'nin kurulmasını içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnemesi'ni iptal etmişti

© AA
Fiyat İstikrarı Komitesi yeniden kuruldu

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesi üzerine Komite, kanun teklifiyle yeniden kuruldu.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluşu ve görevleri ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik destekleri de içeren düzenlemelere ilişkin  ayrıntılar belirlendi.

Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu.

Komite, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşacak. Komite, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecek.

Ağustos ayında iptal edilmişti

Komitenin görev ve yetkileri, "para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek, fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek para politikası ve para politikası araçları dışında alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak, kamu tarafından belirlenen veya yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak" olarak belirlendi.

AYM, CHP’nin başvurusu üzerine, Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini ağuston ayında iptal etmişti. Kararda, komitenin Cumhurbaşkanı kararı ya da kararnamesi ile değil kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtilirken, Anayasa’nın “Kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz” hükmüne de atıf yapılmıştı.

Komite, ağustos ayına kadar 6 kere toplanmıştı.

Maden kazalarında ölen işçilerin hak sahiplerine aylık bağlanacak

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları silinecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek.

Ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecek.

SIRADAKİ HABER