'Geçici konkordato mühleti' ticaret sicili yönetmeliğine dahil edildi

Geçici konkordato mühleti uygulaması ticaret sicili yönetmeliğinin ilgili maddesine dahil edildi.

'Geçici konkordato mühleti' ticaret sicili yönetmeliğine dahil edildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ticaret sicili yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikle, ‘konkordato mühleti verilmesi’ başlıklı 138. madde değiştirildi.

Yeniden düzenlenen madde içeriğine, ‘geçici konkordato mühleti uygulaması’ dahil edildi ve maddenin başlığı ‘konkordato mühleti ve konkordatoya ilişkin kararların tescili’ olarak değiştirildi.

Geçici mühlet 5 ayı geçemez
Kanuna göre, borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

Diken'in aktardığına göre, bu talep karşısında geçici mühlet kararı verebilen mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla geçici konkordato komiseri görevlendirir. Geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.

Mahkeme, değerlendirme sonucunda, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğuna kanaat getirirse, borçluya borçlarını plan dahilinde ödemesi için bir yıllık kesin mühlet verir.

SIRADAKİ HABER