İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir?

İşçinin işten ayrılırken işveren ile arasında sorun oluşturan konulardan birisi de ihbar tazminatıdır. İhbar tazminatı işçinin, işten haber verilmeden veya ihbar süresinden önce çıkarılması neticesinde işverenin ödemek zorunda olduğu paradır. İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir? İşte o sorunun cevabı...

© GETTY IMAGES
İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir?

Zaman zaman işçi ile işveren arasında oluşan sıkıntılardan birisi de ihbar tazminatıdır. İşçi, ihbar tazminatını hangi durumlarda alabileceğini merak ediyor. Haberimizde bu sorunun cevabını bulabilirsiniz…

4857 sayılı İş kanununun 17. maddesi uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Madde gereğince; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır. İş sözleşmesini performansa, işçinin davranışlarına, işin, işletmenin veya işyerinin gereklerine dayalı olarak fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak ve bu sürelere bağlı kalarak işçiye iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür.

DENEME SÜRESİNDEYKEN İŞTEN ÇIKARILAN İHBAR TAZMİNATI ALIR MI?

Öte yandan; İş sözleşmelerinin işçi tarafından feshi, işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857/25 ile belirlenen esaslar çerçevesinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmeyecektir. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle fesih esasları dışında bir nedenle feshi halinde aynı bildirim süreleri işçi içinde geçerli olup, buna aykırı iş sözleşmesi fesihlerinde işverenin ihbar tazminatı talebi de gündeme gelebilecektir.

İSTİFA EDEN İŞÇİ İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sitesindeki bilgilere göre;

İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak (istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri nedenler dışındaki işten ayrılmalarda işverenine bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İşçinin kendi isteğiyle işten (istifa) ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın herhangi bir ihbar tazminatı hakkı oluşmamakta, böylesi bir talepte bulunamamaktadır. İşten ayrılmanın yukarıda sayılan nedenler dışında bir gerekçeye dayanması ve işçinin bildirim süresine uymaksızın işi bırakması halinde, işverenin talep etmesine bağlı olarak işi bildirim süresine uymadan bırakan işçi ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır.

SIRADAKİ HABER