Mazeret izinleri işveren tarafından yıllık izin hakkından düşülebilir mi? Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?

İşçiler yıl izinde çeşitli sebeplerden ötürü mazeret izni kullanmaktadırlar. Ancak çalışanların aklına 'Yıl içinde alınan mazeret izinleri işveren tarafından yıllık izin hakkından düşülebilir mi?' sorusu gelmektedir. Bunun yanı sıra 'Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?' sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. İzin günlerine dair merak ettikleriniz haberimizde...

© Getty Images
Mazeret izinleri işveren tarafından yıllık izin hakkından düşülebilir mi? Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?

Yıllık izin kullanan çalışanların merak ettiği konulardan birisi de mazeret izni ve haftalık izninin yıllık izinden sayılıp sayılmadığıdır. Peki, mazeret izni ve haftalık izin yıllık, işveren tarafından yıllık izinden düşülebilir mi? İşte cevabı.

MAZERET İZNİ İŞVEREN TARAFINDAN YILLIK İZİN HAKKINDAN DÜŞÜLEBİLİR Mİ?

Sık sık yanlış yorumlanan ve yanlış kullandırılan mazeret izninin gerçekten ‘mazeret izni’ olması için çeşitli gerekçelerin olması lazımdır. İş Kanunu’nda “İşçinin olağanüstü bir durumundan dolayı verilmiş yıllık izin dışındaki ücretli izinlere Mazeret İzni denir.” olarak açıklanmıştır.

Mazeret izni çalışanın yasal hakkıdır ve işveren onayına gerek duyulmaz. Ücret kesilmez. Ücret kesildiği vakit bu ücretsiz izin tanımına girmektedir.

Mazeret izni İş Kanunu’nda Ek Madde 2’de belirtilmiştir;

-İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün,

-Eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.

Bu süreler işveren ile işçi arasında yapılan sözleşme ile arttırılabilir. Ayrıca yasada olmamasına rağmen birçok iş yeri taşınma izni de verebilir.

İşveren tarafından verilen ücretli veya ücretsiz izinler, mazeret izinleri yıllık izinden düşülemez.

HAFTALIK TATİLLER YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ?

Yılık izin kullanan çalışanlar için, cumartesi çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, pazar sadece izinli sayılırlar ve yıllık izin süreleri cumartesi de hesap edilerek düşülür.


Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 56. maddesine göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatili günleri izin süresinden sayılmayacaktır. Kısacası resmi tatiller yıllık izne denk geliyorsa, yıllık izin süresinden düşülemez.

Bazı işçiler işverenleri ile yaptığı sözleşmede, hafta sonu izinli olarak sayabilmektedir. Ancak bu uygulama sadece o işyerini kapsar ve genele yayılamaz.

SIRADAKİ HABER