Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi?

İşverenler tarafından iş sözleşmesi feshedilirken en çok kullanılan sebeplerden biri işçinin performans düşüklüğüdür. Peki, performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi, bu haklı bir sebep midir? İşçi ihbar ve kıdem tazminatı alabilir mi? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

© Getty Images
Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi?

Performans düşüklüğü iş dünyasında bilinen ve işveren tarafından işten çıkarma için kullanılan nedenlerden biridir. Çalışanlar ise böyle bir nedenin işten çıkarma için haklı bir sebep olup olmadığını merak etmektedir. Ayrıca bi başka merak edilen konu da işten çıkarılması durumunda kıdem ve ihbar tazminatı alıp alamayacağıdır. İşte merak edilenlerle ilgili haberimiz…

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ SOMUT VERİLERE DAYANMALIDIR

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18-21 maddeleri gereği; herhangi bir iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi durumunda, feshin yazılı olarak bildirilmesi, feshin gerekçesinin açıkça belirtilmesi, feshe bağlı olarak ortaya çıkan yasal hakların fesih tarihinde işçiye ödenmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinin işçinin performansına dayalı olarak feshinin mümkün olabilmesi için, işçinin bu konuda savunmasının alınması, gerekiyorsa performansının izlenmesi için kendisine bir süre verilmesi esastır. Performansa dayalı fesihlerde, feshe temel oluşturan performans ölçümlerinin somut ve ölçülebilir verilere dayanması gerekecektir. Sübjektif değerlendirmelere dayalı performans ölçümleri, iş sözleşmesinin feshine temel oluşturamaz. İş sözleşmesinin objektif ölçümlerden uzak performans değerlendirmelerine dayalı olarak feshi, fesih sırasında yasa ile belirlenen fesih usullerinin yerine getirilmemesi; işçinin feshin geçersizliği ve işe iade talebi ile yargı yoluna başvurması ve mahkeme sonucunda işe iade kararı ile karşı karşıya kalınması sonucunu gündeme getirebilecektir.

Kısacası; performansa dayalı feshin haklı olup olmaması için performans ölçümlerinin somut verilere dayanması gereklidir. Sübjektif veriler feshe temel oluşturamaz. Eğer usulleri yerine getirilmeden iş sözleşmesi feshedilirse işçi, feshin geçersizliğini ve işe iade talebi ile yargıya başvurabilir. Ayrıca İş Kanununda sayılan sebepler dışında performans düşüklüğü nedeni ile kovulan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmelidir.

SIRADAKİ HABER