Reel kesim güven endeksi geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Eylül ayında bir önceki aya göre 6.8 puan azalarak, Ağustos ayındaki 96.4 düzeyinden, 89.6 düzeyine geriledi.

© DHA
Reel kesim güven endeksi geriledi

Merkez Bankası´ndan yapılan açıklamaya göre;

“Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stoku olmak üzere tüm alt endeksler RKGE’yi azalış yönünde etkiledi.

“2018 yılı Ağustos ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2089 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

“Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5.9 puan azalarak 90.4 puan seviyesinde gerçekleşti.

“Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği gözlendi.

“Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü.

“Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, ihracat sipariş miktarında artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış bekleyenler lehine olan seyrin ise azalış bekleyenler lehine döndüğü gözlenmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de azalış bildirenler lehine döndüğü gözlemlendi.


“Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlenirken, gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise zayıfladığı görüldü.

“Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 5.0 puan artarak yüzde 22 düzeyinde gerçekleşti.

“İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenler yüzde 3.4’e, aynı kaldığını belirtenler yüzde 48.8’e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenler yüzde 47.8’e yükseldi.”

DHA

SIRADAKİ HABER