Sebze ve meyvede enflasyon sepeti talebi

Yaş meyve ve sebze sektörü çalıştayı raporunda, gıda enflasyonundan kaynaklanan fiyat artışlarının kontrol altına alınabilmesi için ürünlerin mevsimlik ağırlıklandırılmış ortalamalara göre enflasyon sepetine dahil edilmesi talep edildi.

© AA
Sebze ve meyvede enflasyon sepeti talebi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle Yaş Sebze ve Meyve Çalıştayı düzenlenirken, çalıştay sonucunda sektör raporu hazırlandı.

Raporda, yaş meyve ve sebze sektörü, üretici, haller-tüccar ve perakendecilerden gelen görüşlere göre değerlendirildi.

Üretime bağlı fiyat dalgalanmalarının azaltılması için üretimin kontrol edilebilir ve izlenebilir şekilde kayıt altına alınması ve buna göre ülkesel ve bölgesel üretim planlamasının yapılması talep ediliyor. Tüketim bölgelerinin etrafında doğal enerji kaynakları kullanılarak örtü altı üretimin geliştirilmesi isteniyor.

Girdi ve ürün piyasalarında rekabet avantajı sağlamak için üretici örgütlenmesinin sağlanması ve güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, tarım sektöründe tohum ve fide üretiminin savunma sanayinde silah üretimi kadar önemli ve stratejik olması nedeniyle bu yönde politikalar geliştirilmesi öneriliyor.

Hallerin kamu eliyle yapılandırılması ve yönetiminin belediyeler veya kamu tarafından yapılması ve bu sayede etkin yönetim sağlaması talep edilen raporda, vergiden kaynaklı maliyetlerin azaltılması ve hal rüsumunun kaldırılması isteniyor.

Ürün bildirim sisteminin, ürün çeşitleri ve kalitesi dikkate alınarak farklı fiyat girilmesine uygun olarak geliştirilmesi talep ediliyor.

Enflasyon içindeki ağırlığı düzeltilsin
Yaz aylarında düşük maliyetli üretilen sebzenin kurutma, şoklama, dondurma, salamura ve fermantasyon teknolojisiyle kış aylarında tüketilmesinin sağlanması gerektiği vurgulanan rapora göre, gıda enflasyonundan kaynaklanan fiyat artışlarının kontrol altına alınabilmesi için ürünlerin mevsimlik ağırlıklandırılmış ortalamalara göre sepete dahil edilmesi gerekiyor. Özellikle turfanda ürünlerin enflasyon içerisindeki ağırlıklarının düzeltilmesinin makroekonomik açıdan ülke ekonomisine katkı sağlayacağı gibi yaş meyve ve sebze sektörü üzerindeki baskıyı da azaltacağı savunuluyor.

Fiyat artışları incelenirken Türkiye'nin sosyal ve ekonomik özelliklerinin de incelenmesi, nüfus artışı, dış göçler, turist sayısı, tüketim alışkanlıklarında değişiklikler, üretim maliyetlerindeki artış gibi etkenlerin de dikkate alınması öneriliyor.
AA

SIRADAKİ HABER