Toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Bir iş yerinde çalışan sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı ve / veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanmaması durumlarında, sigortalının talebi üzerine adına yapılan prim ödemesinin kendilerine toplu olarak iadesi şeklindeki yapılan bir uygulamadır. Peki, Toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

© IMAGES
Toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 142'üncü maddesine göre, kıdem tazminatına hak kazandıran nedenlerden biri de “iş sözleşmesinin, işçi tarafından, bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malulluk aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla feshedilmesi”dir. Şimdi, toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? Sorusunun cevabına bir göz atalım….

Toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Çünkü 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'ncü maddesi uyarınca toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanılan hallerdendir.

İşçinin yaşlılık, malulluk aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla sözleşmeyi feshettiği takdirde kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için; aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır.

Yargıtay da;

1- İşçinin yaşlılık aylığı için tahsis talebinde bulunup bulunmadığı, bulunmuşsa yaşlılık aylığı bağlandığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu dosyası ile kayıtlarının;

2- Emeklilik nedeniyle iş akdini feshettiğine dair işverene bildirim yapıp yapmadığı, yapmış ise yaptığı tarihe ilişkin belgelerin, ilgili kurum ve taraflardan istenerek,alınacak cevap ve belge eklendikten sonra inceleme yapılması gerektiği görüşündedir. (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/14558 E. 2017/29080 K. 19.12.2017 T.)

SIRADAKİ HABER