Varlıklarını Türk Lirası'na dönüştüren kurumlara vergi muafiyeti getirecek teklif TBMM'ye sunuldu

Teklife göre, döviz varlıklarını bozdurarak 3 ay vadeli TL mevduatta tutan kurumların kazançları, belirli şartlarda kurumlar vergisinden muaf olacak

© AA
Varlıklarını Türk Lirası'na dönüştüren kurumlara vergi muafiyeti getirecek teklif TBMM'ye sunuldu

AKP, Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak, şirket hesaplarına kur farkı desteği ve varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi muafiyeti tanımak için hazırladığı yasa teklifi TBMM’ye sunuldu.

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in hazırladığı 44 milletvekilinin imzaladığı iki maddelik “Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklif ile vergi mükelleflerin yeniden değerleme imkanları ve 2004 yılından itibaren enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerekçesiyle düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması öngörüldü. Teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda; 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karının vergiye tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesi de sağlanacak.

“Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi” amacıyla yabancı paralarını Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna edilmesi de öngörüldü.

Döviz bozdurup en az 3 ay TL vadelide tutanlara muafiyet
Teklife göre; dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilen hesaplarla ilgili kurumların 31 Aralık 2021 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paraları TL’ye çevirerek en az üç ay vadeli olarak TL mevduat ve katılma hesabına tutanların kazançları belirli şartlarda kurumlar vergisinden muaf olacak. Kurum hesaplarındaki dövizden 1 Ekim-2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemdeki değer artışı kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Son üç yıllık Yİ-ÜFE yüzde 100’ü geçtiği için işletmelere bünyelerinde bulunan kıymetleri, enflasyona göre yeniden değerleme imkanı getiren enflasyon muhasebesi uygulaması ertelenecek. 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karının vergiye tabi tutulmayacak ve geçmiş yıl zararını zarar olarak kabul edilmeyecek. (ANKA)

SIRADAKİ HABER