Vefat eden işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Çalışanların işsiz kalmaları durumunda en önemli dayanaklarından birisi kıdem tazminatıdır. Tazminat hakkı İş hukuku bakımından da büyük önem arz etmektedir. Ancak karşılaşılabilen vefat durumlarında ise işçinin kıdem tazminatının ne olacağına dair sorular da mevcuttur. Haberimizde 'vefat eden işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?' sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

© AA
Vefat eden işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçinin çeşitli hakları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise kıdem tazminatıdır. Aynı işyerinde en az 1 yıl çalışan işçi kıdem tazminatına hak kazanmıştır. İş Kanunu’na göre;

-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,

-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,

-Askerlik görevi nedeni ile

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile

-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,

-İşçinin ölümü nedeni ile iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

İŞÇİ ÖLDÜĞÜ TAKDİRDE KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İş Kanunu’nda da belirtildiği gibi ölüm neticesinde iş akdi sona ermiş sayılır. Kıdem tazminatı için işçinin ölüm tarihi esas alınır. Tazminat işçinin yakınlarına ödenir. İşçinin ölüm nedeni önemli değildir, ne sebep olursa olsun kıdem tazminatı ödenir. Bu tazminat vefat eden işçinin mirasçılarına ödenir.

Mirasçıların, ölen işçinin kıdem tazminatını alabilmeleri için mahkemeye başvurup veraset ilamı almaları ve işverene başvurmaları gereklidir. Mahkemenin belirlediği oranda tazminat mirasçılara ödenir.

ÖLEN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEZSE NE YAPILMALIDIR?

Ölen işçinin kıdem tazminatını ödemek istemeyen işverenler olabilir. Böyle bir durumda mirasçılar kıdem tazminatı için İş Mahkemesi’ne dava açılır.

Kıdem tazminatı talep edilmesi için zamanaşımı 10 yıldır.

Borçlar Kanunu’nda (md. 440-441) belirlenen bir de ölüm tazminatı vardır. İşçinin mirasçılarının yanı sıra bakmakla yükümlü oldukları kişilere ödenen ücrete Ölüm Tazminatı denir. Kanunda;


Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.

ibaresi vardır.

Ölüm tazminatı ile ölüm tazminatı birbirinden farklı olduğu için birbirine karıştırılmamalıdır.

SIRADAKİ HABER