Yeni ekonomi paketi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Memura ek zam, emekli maaşlarını en az 2500 TL olarak düzenleyen, doğal gazda kademeli fiyata geçişi de içeren 18 maddelik yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

© AA
Yeni ekonomi paketi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Merkez Bankası’nda bulunan yabancı ülke Merkez Bankaları’na ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, ihtiyati tedbir veya haciz konulamayacak.

Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütme durdurma kararına verilemeyecek.

BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30

Bireysel emeklilikte devlet katkısı oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılacak.

BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 01/07/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı ilave olarak fiyat farkı verilebilecek.

SIRADAKİ HABER