Yıllık izin süresi için ücret alınabilir mi?

Çalışan herkesin yıllık izin kullanması bir haktır. Bazı durumlarda kullanılmayan izinlerin ücretleri hesaplanır. Peki, kullanılmayan yıllık izin hesabı nasıl yapılır? Yıllık ücretli izin neleri kapsamaz? Yıllık izin süresi için ücret alınabilir mi? Ayrıntılar haberimizde…

IMAGES
Yıllık izin süresi için ücret alınabilir mi?

İş hayatının bir gereği olarak çalışanların ücretli izin kullanma hakları vardır. Ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeye göre; çalışan kişi iş yerine giriş tarihinden itibaren, bir yılı doldurması halinde yıllık ücretli izine hak kazanmaktadır. Bu, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 53-60. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Yıllık ücretli izin kişinin iş yerindeki çalışma süresine ve yaşına göre belirlenmektedir. Yani izin verilirken kişinin kıdemi ve yaşı göz önüne alınmaktadır.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN NELERİ KAPSAMAZ

Yıllık izne hak kazanmayı hesaplamak için işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Öte yandan işçinin yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

YILLIK İZİN SÜRELERİ NE KADAR?

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz.

Ancak, on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Bazı iş yerlerinde işverenler, bir yılını doldurmamış çalışanlara peşinen avans izin de veriyor. Bunu engelleyen bir hüküm kanunda bulunmuyor.

YILLIK İZİN SÜRESİ İÇİN ÜCRET ALINABİLİR Mİ?

Yıllık izinlerin hak edildikleri dönem için kullanılması gerekiyor. Fakat oldu ki kullanılamadı ve işçi farklı sebeplerden dolayı bir sonraki hizmet yılına aktardı. Bunun için hak edilen izinler, anılan hizmet yılında kullanılmadıysa işçinin izin hakkı kaybolmaz ve devam eder.

Çalışana verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresinde ise, işçinin hizmet akdinin feshedilmesi halinde hakkı olan ama kullanamadığı yıllık izin süreleri için ödenecek ücret, akdin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden tarafına ödenmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinin sona ermesi halinde ödenmesi gereken yıllık izin ücreti için, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren, beş yıllık zaman aşımı süresi söz konusudur.

SIRADAKİ HABER