Yönetim kurulu üyeleri, bankaların kredi politikalarının belirlenmesi ve denetiminden sorumlu

Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in de Halk Bankası Yönetim Kurulu'na atanması banka yönetim kurulu üyelerinin ne iş yaptığı sorusunu gündeme getirdi.

© AA
Yönetim kurulu üyeleri, bankaların kredi politikalarının belirlenmesi ve denetiminden sorumlu

Bankacılık Kanunu’nun 51’inci maddesine göre kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Kanuna göre “Yönetim kurulu; kredi açma, onay verme ve diğer idarî esaslara ilikin politikalar oluturmak, bunlarn uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.”
Bununla birlikte Kanun, yönetim kurulunun, kredi açma yetkisini Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine veya genel müdürlüğe devredebileceğini belirtiyor. Uygulamada da bu şekilde oluyor ve yönetim kurulları bankaların kredi açma, onay verme politikalarını profesonellere devrediyor. Bununla birlikte yakından kontrol sürüyor. Bankaların kredi komitelerinin yönetim kurullarına bağlı olduğu biliniyor.

Paramedya’nın haberine göre ise Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri, yönetim kurulu üyelerine şu sorumlulukları yüklüyor:

Yönetim kurulu üyeleri,
-Banka ve hissedarlara karşı sadakatle görevlerini yürütmeli,
-Banka gözetimindeki görevlerini anlamalı,
-Banka işleri için yeterli zaman ayırmalı ve yönetim kurulu toplantılarına katılmalı,
-Yönetim Kurulu üyesi görevini basiretli bir biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yerine getirmeli,
-Bankanın tabi olduğu mevzuatı bilmeli ve bankanın düzenleyici ve denetleyici otoriteleri ile ilişkilerinin etkin olmasını sağlamalı,
-Banka aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmemeli ve bu amaçla maddi menfaat kabul etmemeli,
-Diğer üyeleri yanıltmak amacıyla eksik ve taraflı bilgi vermemelidir.

SIRADAKİ HABER