Denizli'de 21 kurumdan 12 maden sahasının ihaleye açılmasına karşı ortak açıklama: İhaleler iptal edilsin!

Türkiye genelinde 766 adet Denizli’de 12 maden sahasının ihaleye açılmasına karşı Denizli’de 21 kurum ortak açıklama yaparak maden ihalelerin iptal edilmesini talep etti.

© TWITTER
Denizli'de 21 kurumdan 12 maden sahasının ihaleye açılmasına karşı ortak açıklama: İhaleler iptal edilsin!

Denizli Gazeteciler Cemiyetinde yapılan açıklamayı Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sevtap Demirci okudu. Adı geçen madenlerin 4.grup vasıfta olup ihalelerin 24 Ağustos - 28 Eylül tarihleri arasında yapılacağını belirten Demirci, "68 ilimizde 893bin hektarlık alanı yani Türkiye yüz ölçümünün  yüzde 1.14'lük kısmını kapsamaktadır. Denizli’de ise 12 ayrı saha ile ilgili. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği bu bölgelerde altın madeni olduğu yönündedir. Gerçekte ilimizdeki bu sahalar mangan, krom, demir, bakır gibi rezervlere sahiptir. Bölgeler yoğunlukla ağaçlandırılacak alan, tarım ve mera alanı, ormanlık alan, doğal sit alanı ve yaşam alanları  niteliği taşımaktadır" diye konuştu. Son ihaleler ile maden sahalarının açılıp işletilmesinin, iklim krizine etkisi, erozyona, biyo çeşitliliğin azalmasına neden olacağı belirten Demirci, ayrıca su havzalarının yok olma riskinin de artacağını söyledi.

"İhaleler ile çevre ve halk sağlığı tehdit edilmektedir"
Türkiye çölleşme haritası verilerine göre ülke arazilerinin yüzde 53'ü orta, yüzde 26'sının yüksek çölleşme riski altında olduğu uyarısında bulunan Demirci şöyle devam etti: "Son 16 yılda 3.5 milyon hektar tarım arazisi tarım dışı amaçlara tahsis edilmiş olup, ekosistemimizi zarara uğratan maden işletmeleri ülke topraklarını adeta köstebek yuvasına çevirmiş, üstün kamu yararı hiçe sayılmıştır. 2004'te korumacı maden yasalarından vazgeçilerek vahşi madenciliğin önü iyice açılmıştır. Durum böyle iken oldubittiye getirilen ihaleler ile çevre ve halk sağlığı tehdit edilmektedir. Doğru olan ÇED raporlarının hazırlanmasını beklemektir, ihaleye bahis madenlerin ülkemiz için zaruri olup olmadığı ve çıkarılmalarının üstün kamu yararını gözetip gözetmediği kamuoyu ile paylaşılmalıdır."

"Geç olmadan dur demek zorundayız"
Anayasanın 56. maddesinde yer alan sağlıklı yaşama hakkı ve devletin çevre sağlığını koruma görevini hatırlatan Demirci, "Bizler bu ülkenin vatandaşları olarak bugün ve gelecekte sağlıklı kuşakların devamı için doğayla barışık, ekosistemleri koruyan politikalar geliştirmek ile yükümlüyüz. Henüz çok geç olmadan ülke yöneticilerini, kişi yararını değil kamu yararını gözetmeye çağırıyoruz. Ormanlık alanların, tarım ve mera alanlarının, suların, ekosistemimizin  tahribine neden olacak tüm bu oldubitti ihale seline dur demek zorundayız" sözleriyle ihaleleri durdurma çağrısı yaptı. 

"Yetersiz denetimlerden son derece kaygı duymaktayız"
Madenlerdeki çalışma koşullarına ve meslek hastalıklarına da dikkat çeken Demirci, "Önemle vurgulanması gereken bir diğer konu, hafife alındığına defalarca tanık olduğumuz madenlerde çalışacak işçilerin sağlık riskleri ve iş kazalarıdır. Ağır ve tehlikeli iş sınıfı kapsamındaki madencilik sektörü yeterli önlemler alınmadığı için ciddi hastalık ve ölüm risklerini barındırmaktadır. Sermayeye getiresi olacak madenlerin, maluliyetlere ve ölümlere neden olacağı endişesi taşıyoruz. Türkiye’de maden işletmecilerinin duyarsızlığından ve yetersiz denetimlerden ise son derece kaygı duymaktayız. Maden işletmelerinin doğaya yaydığı toz, zehirli gazlar ve diğer kimyasal atıklar ile yaşam alanları tehdit altındadır" ifadelerini kullandı. 

Basın açıklamasına destek veren kurumlar ise şu şekilde:

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu
Denizli Barosu
Denizli Tabip Odası
Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Denizli Diş Hekimleri Odası
Denizli Eczacılar Odası
Denizli Veteriner Hekimleri Odası 
Büyük Menderes İnisiyatifi
Çevre Mühendisleri Odası Denizli Temsilciliği
Elektrik Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Gıda Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilciliği
Harita Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilciliği
İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Kimya Mühendisleri Odası Denizli Bölge Temsilcilği 
Maden Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilciliği
Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Orman Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilciliği 
Peyzaj Mimarlar Odası Denizli İl Temsilciliği 
Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Ziraat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi

SIRADAKİ HABER