Devlet Denetleme Kurulu nedir, neyi denetler, kimlerden oluşur?

Devlet Denetleme Kurulu hakkında detaylar

© AA
Devlet Denetleme Kurulu nedir, neyi denetler, kimlerden oluşur?

Devlet Denetleme Kurulu nedir ve neyi denetler vatandaşlar tarafından merak edildi. Devlet Denetleme Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. Devlet Denetleme Kurulu nedir, neyi denetler, kimlerden oluşur?

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KPSS sorularıyla ilgili inceleme talimatının ardından bir açıklama yaptı. Arıcı, ilk izlenimlerinde problemli bir durumun varlığını gördüklerini, kamuoyunu aydınlatmak için hızlıca soruşturmayı tamamlayacaklarını ve tablonun netleşeceğini söyledi. İncelemenin ardından Devlet Denetleme Kurulu neyi denetler ve Devlet Denetleme Kurulu kimlerden oluşur merak edildi.

Devlet Denetleme Kurulu nedir?
Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi amacıyla kurulmuş denetim kurumu olduğu öğrenildi. 

Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi amacıyla kurulmuş denetim kurumu olduğu belirtiliyor. Üyelerinin ve başkanının, Cumhurbaşkanı tarafından atandığı biliniyor.

Görevleri
Cumhurbaşkanının emriyle çalışan Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlerinin şunlar olduğu belirtiliyor:

''İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek,

Antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak,

Kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,

Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili olarak katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde koordine etmek,

Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak,

Cumhurbaşkanının vereceği diğer işleri yapmak.''

Yetkileri
Devlet Denetleme Kurulunun yetkilerinin şunlar olduğu duyuldu:

''Kapsam maddesindeki kurum, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye yetkilidir.

Kurul kendisine intikal eden konulardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarır. Bu durumda ilgili merciler yapılan iş ve işlemler hakkında Kurulu ivedilikle bilgilendirir ve gerekli belgeleri Kurula gönderir.

Gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilir.

Denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personelini görevlendirebilir. Kurul Başkanlığının bu konudaki talebi gecikmeksizin karşılanır.

İlgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirilebilir.

Kurum ve kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe el koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabilir.''

SIRADAKİ HABER