Hükümetten memur yönetmeliği düzenlemesi

40 yıla yakın süredir uygulamada olan ve memurların disiplin işlemlerini düzenleyen yönetmelik değiştirildi. Cumhurbaşkanı, tüm kamu idarelerindeki memurların disiplin amiri oldu.

© AA
Hükümetten memur yönetmeliği düzenlemesi

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, 30 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, disiplin kurullarının kuruluşunu, üyelerinin görev süresini, görüşme ve karar usulünü, hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini, disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, kurulların ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar hakkında uygulanacak yönetmeliğin öngördüğü düzenlemeleri yapma yetkisi, TBMM'de TBMM Başkanlık Divanı'na, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda cumhurbaşkanına, Adalet Bakanlığı'nda bakana, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda başkana ait olacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı tüm kamu idarelerinde, bakanlar bakanlık teşkilatında, üst yöneticiler başında bulundukları kamu idarelerinde veya kendilerine bağlı birimlerde, bölge müdürleri taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında, valiler taşra teşkilatı il ve ilçe kuruluşlarında, belediye başkanları belediye ve bağlı kuruluşlarında, misyon şefleri yurt dışı teşkilatında görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini taşıyacak.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre eski ve yeni yönetmeliği karşılaştıran emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen’in değerlendirmeleri şöyle: 
"- Yeni yönetmelikle de, cumhurbaşkanı tüm kamu idarelerinde görevli bütün memurların disiplin amirliği yetkisine sahip hale geldi.  

 - Toplam 103 bin memurun görev yaptığı belediyelerdeki disiplin kurullarının geliştirilmesi gerekirken 2005’te büyükşehir belediyeleri için oluşturulmuş olan 'Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu' da kaldırıldı.  

 - İçişleri Bakanlığı, büyükşehir belediyeleri dahil tüm belediyelerin, yüksek disiplin kurulu oldu. Ancak bu görevin İçişleri Bakanlığı’nca yerine getirilmesi kolay değil. Yasal/yönetsel yönlerden önemli sorunlar var.

 - İçişleri Bakanlığı’nda, yüksek disiplin kurulundaki görüşmeler/kararlar sırasında belediye personelinin dosyalarında sekretarya hizmetlerini yerine getirecek, mahalli idarelerle doğrudan ilgili hizmet birimi kalmadı. 

 - İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kaldırıldı. Bazı personeli de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda (ÇŞB) yeni oluşturulan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

 - Mahalli idarelerle ilgili merkezi idare tarafından yerine getirilmesi gereken görev/hizmetler ÇŞB verildi. Ancak anayasanın 127 maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı’nın mahalli idareler üzerinde vesayet yetkisinden kaynaklanan görev ve yetkileri var. Mahalli idarelerin seçilmiş/atanmış organ ve üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme/araştırma/soruşturma ve görevden uzaklaştırma işlemleri İçişleri Bakanlığı’nca yapılıyor.  

 - Yüksek disiplin kurulunda belediye personelinin görev alanı ile ilgili doğrudan üye bulunmaması, alınacak kararların adalete, hakkaniyete uygun olmasını zorlaştıracak. 

 - Sorunların giderilmesi, hafifletilmesi için büyükşehir belediyeleri yüksek disiplin kurullarının yeniden kurulması veya Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün İçişleri Bakanlığı’na bağlanması sağlanmalı.

 - Belde belediyelerinde disiplin kurulu olarak belediye encümeni belirlendi. Encümenin belediye başkanının başkanlığında toplandığı, belediye başkanı tarafından verilmiş uyarı, ihtar, aylıktan kesme cezalarına itiraz vb. konuların bu kurul tarafından görüşülerek karara bağlanmasının hukuka aykırı olacağı gerçeği göz ardı edildi."

SIRADAKİ HABER