İç Tüzük değişikliği Meclis'e sunuldu

TBMM Başkanı, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

© TBMM
İç Tüzük değişikliği Meclis'e sunuldu

AKP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifte yer alan düzenlemeler şöyle:

-Komisyonlara revizyon: 
İlk taslakta, Meclis’te halen 16 olan ihtisas komisyonlarının kaldırılarak üye sayıları ve adları anayasa ve yasalarda belirlenenler hariç olmak üzere Başkanlık Divanı’nın önerisi üzerine Genel Kurulu’nun kararıyla komisyon kurulabilmesi, kaldırılabilmesi ve adlarının değiştirilebilmesi önerildi. Ancak partilere gönderilen taslakta, mevcut 18 ihtisas komisyonu aynen korundu.

İçtüzükte uzlaşma
-Görüşme sürelerini çoğunluk belirleyecek:
Komisyonlarda yapılacak konuşmaların süreleri komisyon kararı ile belirlenecek. Bu durumda komisyonlarda çoğunluğu sağlayacak olan AKP, MHP’nin de desteğiyle milletvekillerinin konuşma sürelerini istediği gibi saptayabilecek.

Bakanlar Genel Kurul’a sınırlı gelebilecek: Bütçe yasa önerilerinin görüşüldüğü genel kurul oturumlarına yürütme temsilcisi (bakan) veya temsilcileri yürütme adına görüş bildirmek üzere katılabilecek. Yürütme temsilcileri, ayrıca savaş, seferberlik, ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda TBMM Başkanı’nın daveti üzerine veya katılım istemlerinin TBMM Başkanı’nca uygun görülmesi üzerine bilgilendirme yapmak üzere genel kurula katılabilecek.

İç tüzükte ‘ortak’ endişesi
-Önerge sayısının sınırlanması: 
İlk taslakta, genel kurulda yasa önerilerinin maddeleri üzerinde milletvekillerinin vereceği önerge sayısının 7’den 2’ye düşürülmesi öngörüldü, ancak muhalefetin tepki göstereceği hesabı yapılarak bu öneriden vazgeçildi. Taslakta, yasa önerilerinin maddeleri üzerinde 10 dakikalık soru-yanıt işleminin kaldırılması önerildi.

-Uluslararası anlaşmalara komisyon formülü:  Cumhurbaşkanı’nın bütçe dışında Meclis’ye yasa önerisi sunma yetkisi olmadığı için uluslar arası anlaşmaların yasalaşma süreciyle ilgili yaşanan anayasal sıkıntı, komisyon formülüyle aşılacak. Buna göre, TBMM’nin onaylamayı bir yasayla uygun bulmasına bağlı olan antlaşmalar, Cumhurbaşkanı’nca yasa önerisine dönüştürülmek üzere TBMM’ye genel gerekçesiyle sunulacak. Komisyon tarafından yasa önerisine dünüştürülerek TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

Ayrıntılar geliyor...

SIRADAKİ HABER