Kaboğlu: İtiraz süresi geçti, seçim iptal edilemez

Anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu, mevcut yasaya göre YSK'ye olağanüstü başvuru süresinin 8 Nisan Pazartesi akşamı sona erdiğini belirterek, "İtiraz süresi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptale ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmıyor" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Büyükçekmece'de 9 Nisan'da olağanüstü itiraz yoluna gittiklerini açıklamış, Büyükşehir seçiminin yenilenmesi için olağanüstü itiraz haklarını ise daha sonra kullanacaklarını söylemişti.

© AA
Kaboğlu: İtiraz süresi geçti, seçim iptal edilemez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki yaklaşık 310 bin geçersiz oyun yüzde 97’si sayıldı. Geçersiz oyların sayımının sürdüğü tek ilçe olarak Maltepe kaldı. İl Seçim Kurulu verilerine göre Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkı  13 bin 992…

AK Parti ise geçersiz oyların sayımının sonucu değiştirmemesi üzerine Büyükçekmece için olağanüstü itirazda bulundu. AK Parti, ‘sahte seçmen’ iddiasıyla Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilerek, yenilenmesini talep ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 9 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükçekmece İlçemiz için olağan itirazımızı daha önce yapmıştık. Bugün de olağanüstü itiraz yoluna gittik. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz hakkımızı daha sonra kullanacağız inşallah” dedi.

Türkiye’nin önde gelen anaya hukukçularından İbrahim Kaboğlu ise Yüksek Seçim Kurulu’na 7 günlük olağanüstü başvuru süresinin 8 Nisan Pazartesi akşamı sona erdiğine dikkat çekti. Kaboğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İtiraz süresi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptale ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Çünkü, 298 sayılı Kanun Madde 130’a göre, YSK’ye 7 günlük olağanüstü başvuru süresi 8 Nisan pazartesi akşamı sona erdi” dedi.

MADDE 130 NE DİYOR

Madde 130 –
İl seçim kurullarının kararlarına karşı aşağıdaki şekilde itiraz olunur:
1. İl seçim kurullarıyla başkanlarının kendi işlemleri aleyhine vaki şikayetlerin reddine dair verdikleri kararlara, tebliğ veya tefhiminden itibaren üç gün,
2. Bu kurulların teşekkülüne, kurulun teşkilinden itibaren üç gün,
3. Oy verme günü işlemlerine ait kararlara karşı derhal,
4. Sair kararlar aleyhine bu kararların öğrenildiği tarihten itibaren üç gün içinde ve en geç il birleştirme tutanağının düzenlenmesini takip eden üçüncü gün saat 17.00 ye,
5. Oyların dökümüne, sayımına, oyların seçilenlere göre ayrılmasına; il birleştirme tutanağının düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat 17.00 ye,
6. Seçilme yeterliğine; veya kendilerine tutanak verilenlerin, seçilmediğine veya seçimin sonucuna tesir edecek olaylara karşı, seçilenlere verilecek tutanağın düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat 17.00 ye,
Kadar 110 uncu maddede yazılı kimseler tarafından doğrudan doğruya veya il seçim kurulları vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.
Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez.
Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz edenin adının, soyadının ve açık adresinin yazılması, ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değil ise sebeplerinin ve nereden ve ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır.
Ancak, adaylığın kesinleşmesinden sonra, adayın Türk olmadığına, yaşının kanunda gösterilenden küçük olduğuna, okur – yazar olmadığı veya seçilme yeterliğini kaybettiren bir mahkümiyeti bulunduğuna ilişkin iddialar dışındaki nedenlerle adaylara itiraz olunamaz. Bu hüküm olağanüstü itirazlar için de geçerlidir.
Bu şartları haiz olmayan dilekçeler reddolunur.
(HABER MERKEZİ)

SIRADAKİ HABER