Kulis: AKPnin hukukçu milletvekilleri İstanbul Sözleşmesi'nde iki maddenin yeniden yazılmasına karar verdi

AKP'nin hukukçu milletvekilleri tarafından üzerinde çalışılan İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bazı maddelerden çıkılacağı iddia edildi; yapılan toplantılarda, sözleşmede iki maddenin yeniden yazılmasına karar verildi.

© AA
Kulis: AKPnin hukukçu milletvekilleri İstanbul Sözleşmesi'nde iki maddenin yeniden yazılmasına karar verdi

Türkiye gazetesinde yer alan kulis habere göre, bu kapsamda, sözleşmede 'Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması' konusunu düzenleyen 4. maddede yer alan 'cinsel yönelim' ve 'toplumsal cinsiyet kimliği' ifadelerinin çıkarılarak, yeniden yazılacak.

Yine, sözleşmenin 6. maddesinde yer alan ‘Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikaların’ kapsamının yeniden belirleneceği belirtiliyor.

“Eşcinsel evlilik istiyoruz diyebilirler, önlem almalıyız”
AKP kurmayları “Eşcinsel tartışmaların odağında bir lobi var. Amacımız, kişilerin yaşantısına karışmak değil. ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’nden anladığımız kavramları sıralayacağız. Bundan beş on yıl sonra ‘Eşcinsel evliliğinin serbest bırakılmasını istiyoruz’ diyebilirler. Buna göre tedbir almamız lazım” dedi.

Yapılacak çalışmanın sözleşmenin ilgililere sunulması planlanırken, maddelerin bu şekilde kabul edilmemesi durumunda sözleşmeden çıkılarak, yeni bir çalışma yapılacağı öğrenildi.

Sözleşmedeki söz konusu 4. madde ve 6. madde nedir?
Madde 4 – Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması

1 Taraflar herkesin, özellikle de kadınların, gerek kamu gerekse özel alanda şiddete maruz
kalmaksızın yaşama hakkını yaygınlaştırmak ve korumak için gerekli olan yasal ve diğer
tedbirleri alacaklardır.

2 Taraflar, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı kınayacak ve ayrımcılığı önlemek üzere,
özellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere, gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır:
– ulusal anayasalarında veya ilgili diğer mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini dahil
edecek ve bu ilkenin uygulamada gerçekleştirilmesini temin edeceklerdir;
– yerine göre, yaptırımların uygulanması yolu da dahil olmak üzere, kadınlara karşı
ayrımcılığı yasaklayacaklardır;
– kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ve uygulamaları yürürlükten kaldıracaklardır.

3 Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik
tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal
veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim,
toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci
statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın
uygulanmasını temin deceklerdir.

4 Kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı korunması için gerekli olan özel
tedbirler, bu Sözleşme hükümlerince ayrımcılık olarak sayılmayacaktır.

Madde 6 – Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikalar

Taraflar bu Sözleşmenin uygulanmasına ve sözleşme hükümlerinin etkilerinin
değerlendirilmesine bir toplumsal cinsiyet bakış açısı katacak ve kadınlarla erkekler
arasında eşitliğe ve kadınların güçlendirilmesine ilişkin politikalarını yaygınlaştıracak ve
etkili bir biçimde uygulayacaklardır.

SIRADAKİ HABER