Sayıştay raporunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne yönelik ‘şeffaflık’ eleştirisi

Raporda AOÇ Müdürlüğü’nün, “kurum stratejisini belirleyen ve kaynakları bu stratejiye göre kullanmayı öngören bir planının olmadığı” aktarıldı

© AA
Sayıştay raporunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne yönelik ‘şeffaflık’ eleştirisi

Sayıştay’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ) ilişkin 2020 yılı denetim raporunda, AOÇ Müdürlüğü’ne “plansızlık” ve “şeffaflık” eleştirileri yöneltildi. Raporda, kurumun bütçesi oluşturulurken “gerçekçi hazırlanmadığına” dikkat çekilerek, “Son yıllarda planlamanın ve isabetli öngörünün önemi hızla artmış, gerçekçi bütçe hazırlanması çok daha önemli hale gelmiştir

Özellikle AOÇ Müdürlüğü gibi operasyonal süreci olan kuruluşlarda, yatırım planlaması gibi konularda başarı sağlamak ve hedeflerine ulaşmak ancak gerçekçi bir bütçe planlaması ile mümkündür” denildi.

Cumhuriyet’in haberine göre,  raporda AOÇ Müdürlüğü’nün, “kurum stratejisini belirleyen ve kaynakları bu stratejiye göre kullanmayı öngören bir planının olmadığı” aktarıldı. Kamu kaynağı kullanan her kurumun bir planı olması gerektiği vurgulanan raporda, “Planlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağladığı gibi hesap verebilirliği ve mali saydamlığı da tesis etmektedir

AOÇ Müdürlüğü için stratejik plan hazırlama yükümlülüğü kanunen getirilmemiş olsa da birçok faydası olan stratejik planların kuruluşa değer katacağı, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasına katkıda bulunacağı kuşkusuzdur” önerisi yer aldı.

AOÇ’nin 2020 bütçesinin “gerçekçi hazırlanmadığı” da belirtilen raporda, “Bütçe gerçekleşmelerinde görülen önemli sapmalara rağmen, bütçenin yıl içinde revize edilmesi yoluna gidilmemiştir” bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan raporda, “AOÇ’nin kuruluş faaliyetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek bir birim olmadığı” belirtilerek “Bu, hesap verebilirlik açısından bir eksiklik oluşturmaktadır” denildi.

SIRADAKİ HABER