Türk Ceza Hukuku Derneği’nden forum: Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının sonuçları tartışılacak

Türk Ceza Hukuku Derneği, 7 Mart’ta Türkiye’nin 19 Mart’ta İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı ve sonuçlarının tartışılacağı bir forum düzenleyecek. Forumu avukat Duygu Tuğçe Köksal yönetecek, oç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof.Dr. Bertil Emrah Oder konuşmacı olarak yer alacak.

© AA
Türk Ceza Hukuku Derneği’nden forum: Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının sonuçları tartışılacak

Dernek duyurusunda Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin tarihine değindi. 

Dernekten yapılan duyuru şöyle: 

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1979 yılında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ni (CEDAW) kabul etti ve Türkiye tarafından 19 Ocak 1986’da onaylandı. 

İlk defa Türkiye tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan 46 devletin imzacısı olduğu ve “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” (İstanbul Sözleşmesi) 24.11.2011 kabul tarihli 6251 sayılı Onay kanunu ile iç hukukumuzda kanun niteliğine kavuşturuldu. 

Taraf devletlerin amacı İstanbul Sözleşmesi ile kadınları her türlü şiddetten korumaktır. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, ortadan kaldırmak, kovuşturmak, mağdurlarını korumak ve destek vermektir

Amaç kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve kadınların güçlendirilmesi yoluyla kadın ve erkekarasındaki somut eşitliği teşvik etmek, kapsamlı politikalar üretmektir

8 Mart 2012 kabul tarihli 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı ŞiddetinÖnlenmesine Dair Kanun” un gerekçesi İstanbul Sözleşmesidir ve Kanun Türkiye  

Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.

19 Mart 2021 tarihli 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından “feshedilmesine” ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden bir gece yarısı çıkma kararı verildi. 

Ardından Cumhurbaşkanlığı Kararının iptali için Danıştay’da dava açıldı.  Türkiye’nin sözleşmeden Çekilmesi ve sonuçlarını Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi 

Prof. Dr Bertil Emrah Oder, Türk Ceza Hukuk Derneği'nin 7 Mart 2022 tarihinde saat 17.30’da YOUTUBE/ webinar üzerinden yapılacak Pazartesi Forumlarının konuğu olacak."

SIRADAKİ HABER