Üniversite Soruyor İnisiyatifi: Ülkemizde protesto haklarını kullandığı için kaç öğrenci hapistedir; kaçı gözaltına alınmıştır; kaçı şiddete maruz kalmıştır?

"Kaç öğrenciye soruşturma açılmış, kaç öğrenci disiplin cezası almıştır?"

© TWITTER
Üniversite Soruyor İnisiyatifi: Ülkemizde protesto haklarını kullandığı için kaç öğrenci hapistedir; kaçı gözaltına alınmıştır; kaçı şiddete maruz kalmıştır?

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör atanmasından sonra başlayan ve yerine Naci İnci atandıktan sonra da 1 yıla yakın süredir devam eden direnişten hareketle sorular yönelten 'Üniversite Soruyor İnisiyatifi', "Ülkemizde yalnızca yasal protesto haklarını kullandığı için kaç öğrenci hapistedir; kaçı gözaltına alınmıştır; kaçı şiddete maruz kalmıştır? Kaç öğrenciye soruşturma açılmış, kaç öğrenci disiplin cezası almıştır?" sorusunu yetkililere ve kamuoyuna soruyor.

Üniversite Soruyor İnisiyatifi, "Kamu sorumluluğu taşıyanlara soruyoruz!" denilen açıklamada basından soruları sorumlulara yöneltmesini talep ederken, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri ise tüm bileşenleriyle süreci takip etmeye ve müdahil olmaya davet ediyor. 

İnisiyatifin basın açıklamasında yönelttiği sorular şu şekilde:

"Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörü, üniversite bileşenlerinin güven oylamalarında yüzde kaç güvensizlik oyu aldı?"
-Üniversite nedir?

-Üniversite neden akademik özgürlük ve kurumsal özerklik olmadan
üniversite sayılamaz?

-Türkiye’de kamu üniversitelerine ayrılan bütçe GSYH’nın yüzde kaçıdır?

-Ülkemizde yalnızca yasal protesto haklarını kullandığı için kaç öğrenci hapistedir; kaçı gözaltına alınmıştır; kaçı şiddete maruz kalmıştır? Kaç öğrenciye soruşturma açılmış, kaç öğrenci disiplin cezası almıştır?

-Akademide sansür ve/veya otosansür olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye’de her konunun bilimsel olarak çalışılabileceğini düşünüyor
musunuz?

-Son 5 yılda Türkiye’de kaç akademisyen ifade özgürlükleri ihlal edilerek işten atıldı?

-Kayyum rektörler zamanında işe alınan akademisyenlerin ve seçimsiz atanan dekanların liyakati konusunda ne düşünüyorsunuz?

-Boğaziçi Üniversitesinin ve tüm direnen akademilerin akademik özerklik mücadelesinin bir hak mücadelesi olduğunu düşünüyor musunuz?

-Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörü, üniversite bileşenlerinin güven oylamalarında yüzde kaç güvensizlik oyu aldı?

-Boğaziçi Üniversitesi dekanlıklarına ve enstitülerine seçilmiş dekan ve enstitü müdürleri yerine neden üniversite dışından atamalar yapılmaktadır?

-Anayasal protesto hakkını kullanan Boğaziçi Üniversitesi Direnişine destek veren öğrenciler/akademisyenler/mezunlar/çalışanlar hangi engel ve yaptırımlarla karşılaştılar?

-Boğaziçi Üniversitesi’nin ve çevresinin yaklaşık bir yıldır polis ablukasında olduğunu biliyor musunuz?

-Bir üniversitede Cinsel Tacizi Önleme Birimi neden işlevsizleştirilir?

-Anayasal protesto hakkını kullanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Berke ve Perit, neden 51 gün Metris cezaevinde tecritte tutuldular?

-Mimarlar Odası’nın Boğaziçi Arazisi ve Yakın Çevresi hakkında Bakanlığın yeni sit planlaması tebliğine karşı İstanbul 12. İdare Mahkemesinde açtığı davadan haberiniz var mı?

SIRADAKİ HABER