Yargıtay Başkanı Bağımsız yargı yoksa hukuk devletinin varlığından söz edilemez

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Beştepe'deki adli yıl açılışında konuşuyor. Cirit'in açıklamalarından başlıklar şöyle

© AA
Yargıtay Başkanı Bağımsız yargı yoksa hukuk devletinin varlığından söz edilemez

"Hâkimler olarak bizler Türk milletinden aldığımız yargı yetkisini kullanıyoruz. Hukuk ihtiyacı insanlık tarihi kadar eskidir. En gelişmiş hukuk sistemi hakları en çok koruyandır. İyi işleyen bir yargı sistemi ile insan haklarının korunmasının arasında bağ vardır. Kullandığımız kamusal gücün, huzurumuza gelen insanların hayatına ciddi etkileri olmaktadır. 

Bağımsız yargı yoksa hukuk devletinin varlığından söz edilemez. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte yargının denetleme görevi kuvvetlendirilmiştir. 

Yargı reformu adalete katkı sağlayacak. Yargı reformunun kısa sürede yasallaşarak ülke gündemine getirilmesini bekliyoruz. Özellikle yargıya ilişkin konuların şeffaf bir biçimde tartışılması gereklidir. Çatışma ve kavga, toplumsal diyalogun önüne geçerse sorunlar çözümsüz kalır. 
 
Adli yıl açılışının şeffaf ve demokratik bir şekilde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Katılan barolara teşekkür ediyorum. Bağımsız yargı ülkemizi ayakta tutan temellerden birisidir. Türk milleti adına kullanılan egemenliğin devlet dışında bir otoriteye bırakılması demokrasinin sonu olur.

Siyasi bir organ olan AB, kendisini Türk Anayasa Mahkemesi’nin yerine koymaktadır? AB’nin raporu değersiz bir kâğıt parçasıdır. AB’nin yargıya yapmış olduğu siyasi müdahale girişimi ileride verilmesi muhtemel kararlara gölge düşürülmüştür. Türk Yargı Etiği Belgesi görmezden gelinmiştir.

2015 yılı adli yıl açılış konuşmamda, birlikte olabilirsek daha iyi bir adalet sistemine gidebileceğimizi söylemiştir. Stratejik planımıza göre istinaf sürecine ilişkin değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum.

İstinaf sisteminin gereklilik olduğunu düşünerek böyle bir çalışma yaptık. Yargıtay'a gelen iş yükünün azaltılması ve içtihat mahkemesi haline gelmesiydi hedefimiz.

Ceza dairelerde ise daha iki yıllık bir süreye ihtiyacımız vardır. 2015 yılında 938 bin karar veren daireler 2018 yılında yüzde 5 verim kaybı yaşanmıştır"

SIRADAKİ HABER