Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi güncellendi; radyolojik incelemeler aciliyete göre yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs salgını döneminde geçerli olan Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi’ni güncelledi.

© AA
Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi güncellendi; radyolojik incelemeler aciliyete göre yapılacak

Rehbere radyoloji ve nükleer tıp ünitelerinde alınması gereken önlemler eklendi. Buna göre, radyolojik görüntüleme, hasta ya da sağlık çalışanı için Kovid-19 gelişme ve Kovid-19 ilişkili ölüm riski eğer ön tanı düşünülen hastalık ve buna bağlı ölüm riskinden yüksekse ertelenecek. Acil olmayan tüm görüntüleme işlemleri önem sırasına göre günlük çalışma programında yer alacak.

Rehberde, radyolojik inceleme sürecinde yapılan görüntülemenin tanıya olacak katkısı ve bu süreçte gelişebilecek Kovid-19 riski yönünden kâr-zarar oranı gözetilerek tetkiklerin planlanması istendi. Görüntüleme işlemleri önem sırasına göre dört gruba ayrıldı.

Gruplar; “Grup 1: Acil tanı ve müdahaleler, Grup 2: Belli bir süre içinde yapılabilecek, aciliyeti olmayan görüntülemeler, Grup 3: Elektif tanı ve taramalar, Grup 4: Araştırma amaçlı tetkikler” olarak sıralandı.

SIRADAKİ HABER