Kadıköy’de Proud & Pride sergisi

İstanbul Kadıköy’de Salon w./ Proud & Pride sergisi devam ediyor.

© Twitter
Kadıköy’de Proud & Pride sergisi

Onur Haftası devam ederken, Kadıköy’de bulunan [mecra] salon'da Enes Alba, Ömer Tevfik Erten, Ali Murat Gali ve Ekin Keser’in eserlerinin bulunduğu karma sergi ziyaret edilmesi gereken etkinliklerin başında geliyor. 

Sergi, her gün saat 12.00-02.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

[mecra] salon, ilerleyen dönemlerde de farklı sergiler için kapılarını açacak.

Adres: Caferağa Mahallesi, Dumlupınar Sokak No: 5, Kadıköy

Enes Alba

Multidisipliner sanatçı Enes Alba’nın güncel olarak odaklandığı medyumlar yerleştirme, baskı, video ve dijital kolajlardır. Soyut dijital kompoziyonlarında sürreal resim geleneğini çağrıştıran bir üslup kullanır. Genel pratiği cinsiyet, medeniyet, homoerotizm, internet gibi temalar üzerine yoğunlaşır. Alba, halen İstanbul’da yaşamakta ve 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde başladığı lisans eğitimine devam etmektedir. 

Ömer Tevfik Erten

Ömer Tevfik Erten, Türkiye’de yaşayan ve üreten bir birey olarak çalışma alanı hem sosyolojik hem de politik düzlemde ‘öteki’ olan bir fotoğraf sanatçısıdır. Çalışmaları özgün formlardan oluşur. Güvenli alan kavramını araştırır, görsel hikaye anlatıcılığı yapar. Yazar ve editör Defne Çizakça ile işbirliğine 2016 yılında, “İstanbul'un Korkulukları” serisi ile başlamıştır. Bu çalışmayı takip eden “Yer var mı?” serisi Türkiye'deki eşcinsel erkeklerin güvenli buluşma alanlarına odaklanır; bir yere ya da bir kişiye ait hissetmeyi sorgular. 2013 yılında başladığı “Türkiye'de Trans Kimlikler” belgesel fotoğraf projesi, “transevii”, “Faili Devlet” ve “Burçak”  serilerinden oluşur. Ömer Tevfik, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen 'Trans Guest* House' projesiyle ilk fotoğraf kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.

Ali Murat Gali 

Lisans eğitimini Stanford Üniversitesi’nde, akıl sağlığının sosyokültürel ve toplumsal sorgulanması üzerine tamamladı. Kuir bireylerin psikolojik dışlanmışlığını anlamaya çalıştığı bu senelerde, radikal örgütlenme ideolojileri ile tanıştı, yerel ve ulusal trans örgütlenmesinde yer almaya başladı. Görsel pratiği, var olanın içinde sindirilmiş olan güzelliği dışarıya çıkarmak ve olanı yeniden kurgulayarak ütopya temsillerine erişmek istediği bu senelerde hareketlendi. Kamera ile görmek; Gali'nin bedenler, durumlar ve nesneler arasındaki ilişkileri tekrar düşünmesine ortam açarken, projelerinde sabit zaman ve anlam akışlarından kopan, deneyseli öncülleyen mekanları geliştirmeyi hedefledi. Süregelen pratiğinde de özgürleşme ve toplumsal dönüşümün belirli yansımalarında derinleşen düşünceleri ve bu dönemde beliren görme şekillerinin sonucu olan fotoğraflarının diyaloğu, Ali Murat Gali'nin çalışmalarının genel hatlarını oluşturmaktadır.

Ekin Keser 

Ekin Keser, 2011 yılında Marmara Üniversitesi Resim-iş Öğretmenliğine giriş yaptı. Kavramsal olarak lgbti+, veganizm, insan hakları, pornografi ve doğa üzerine çalışmalar yapmaktadır. Üretimi, ilişkilendiği duruma göre değişen disiplinlerle devam etmektedir. Gzone 2016 Şubat sayısı için Aysel Gürel portresi hazırlamıştır. İstanbul’da yaşamaya devam etmekte ve Marmara Üniversitesi’ndeki eğitimine devam etmektedir. Ekin Keser, fikre göre şekillenen disiplini uygularken fikir, malzeme, toplum üçlüsünü harmanlayarak eseri ortaya çıkarmaya çalışır. Disiplinler arası etkileşimi araştıran Ekin Keser lgbti+, veganizm, insan hakları, pornografi ve doğanın kendisine ve yakın çevresine olan etkilerini araştırır. Problemin en köküne inmeye çalışarak bilinç altının ve toplum etkilerinin kendisinde yarattığı acıyı fetişleştirmeyip estetik müdahale ile edindiği deneyimleri aşma gayreti taşır. Herhangi bir ifadenin dilde önemini araştırır ve ortaya çıkan eseri izleyicinin ‘dili’ ile baş başa bırakır. 

SIRADAKİ HABER