Halkın iradesi hiçe sayılıyor

Halkın seçtiği vekiller ve belediye başkanları tutuklanıyor, göz altına alınıyor. HDP çalışanları üzerinde görülmedik bir sindirme siyaseti uygulanıyor. 1990'ları bile aşan bir tarzda bir yönelim ve baskı var.

© AP
Halkın iradesi hiçe sayılıyor

HDP'nin kitlesi çoğaldıkça, belediye sayısı arttıkça, sisteme alternatif olması durumu
öne çıktıkça, Türk-İslam sentezli geleneksel iktidar odaklarının hedefi haline geliyor. HDP'nin
bir Kürt-bölge partisi olmadığı, Türkiye partisi olduğunu en çokta klasik egemen kesimleri iyi
biliyorlar. Ancak HDP, Kürt sorununa çözümleyici ve eşitlikçi yaklaştığı için, tekçiliği esas alan ve
Kürtleri asimile etmeyi hedefine koymuş olan sistemin hedefi haline geliyor, bundan dolayı her
türlü baskıya maruz kalıyor.
***
Geçmiş yıllar ve tecrübeler göstermiştirki, hiçbir baskı, sindirme, kapatma ve tutuklamalar HDP'yi
yıldırmamış, güçten düşürmemiş, tam tersi HDP dün geçtikçe daha çok büyüme yaşamış ve daha
çok güç kazanmış, kitleselleşmiş, sisteme alternatif oluşrutabilecek bir düzey yakalamıştır. MHP eski
vekili Meral Akşener'in, HDP PKK'nin uzantısıdır, demesi maksatlı olup, ertesi günlerde, HDP'ye
yönelme olmuştur. Onlarca belediye başkanı görevden alındı, tutuklandı ve yerlerine, sömürge
valiler diye değerlendirilen kayyumlar atandı. Kayyumların ilk işleri, Kürt kültürünü canlandırmaya
çalışan bazı kültür mezkezlerini kapatmak ve HDP'li çalışanları belediyeden uzaklaştırmak oldu.


***
Hiçbir demokratik ülkede solcu yada sağcı bir belediye başkanı, kendi düşüncesinde olmayan bir
belediye çalışanını ve belediye meclis üyesini görevinden uzaklaştırmaz. Zaten yasalarda buna izin
vermez. HDP vekil ve belediye başkanlarının hepsi, seçimlere aday olarak katılıp seçilmek için YSK
tarafından uygun bulunmuşlar, izin verilmiştir. Ama nasıl oluyorsa, birkaç ay sonra, bir bahaneyle
ya görevden alınıyorlar, ya tutuklanıyorlar, yada vekillikleri düşürülüyorlar. Türkiye'de özellikle son
kırk yıldır, Türkiye'de yolsuzluk, hırsızlık ve devletin parasını yan cebe koyma bir kültüre dönüştü.
İktidar olan bir partinin yöneticileri ceketiyle gelip, ceplerini şişirerek gittiler, gidiyorlar. Son kırk
yılda ceketiyle gelip ceketiyle giden, çok az durumlar dışında görülmedi.
***
HDP bu olumsuz gidişata dur dedi, alternatif oldu, büyük bedeller verdi. Türkiye tarihinde ilk defa
kitleye dayalı ve tabandan gelişen bir kitle partisi ve halk hareketi doğdu. Sistem ve düzen partilerine
hiç benzemeyen, Türkiye'nin başta Kürt sorunu ve emek sorunu olmak üzere, bütün sorunları masaya
yatıran ve çözüm projeleri geliştiren parti tabiki HDP'dir. HDP'nin Kürtlerden büyük destek alması,
Kürt sorununa olumlu, eşitlikçi ve çözümleyici yaklaştığındandır. Bir taraftan HDP'nin Türkiye partisi olmadığını söyleyecekler ama diğer taraftanda, HDP'nin Türkiye'nin birçok yerinde parti teşkilatı
kurmasını engelleyecekler. Sistem sözcülerinin, HDP Türkiye partisi olamadı demeleri aslında HDP'nin
kendileri gibi sistem partisi olmadığını söylemek istiyorlar.
***
HDP Kürtlerin ulusal varlığını kendileri gibi inkar etmiyor, yolsuzluk yapmıyor, devletin parasını yan
cebe indirmiyor, memleketin kaynaklarını yabancılara ve küçük bir sermaye kesimine satmıyor.
Yani HDP kendileri gibi sistem-düzen partisi değildir. Bundan dolayı Türkiye partisi olamadı diyorlar.
Türkiye partisi olamayan bir partinin TBMM 'de ne işi olabilir. Nasıl oluyorda, YSK'nin izniyle
seçimlere girebiliyor ve 100'den fazla belediyede iktidara gelebiliyor. Türkiye partisi olmayan bir
parti nasıl oluyorda 6 milyon yetişkinde oy alabiliyor. HDP'nin toplam oy tabanı seçmenlerin
çocuklarıyla hesaplansa yirmi milyondur. HDP'nin Türkiye'de yirmi milyon kitlesi var ve 3. partidir.
HDP'nin normalde 80 vekili var. Kendilerini Türkiye'nin sahipleri sanan Türk-İslam sentezli kapitalist düzen partileri aslında Türkiye'ye her türlü kötülüğü yaptılar, yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama HDP'yi
sindiremezler, yıldıramazlar. HDP geleceğin en büyük demokratik gücü olmayı başaracak, özgür ve
demokratik bir ülkeyi ve yaşamı kuracaktır...
Kemal Söbe

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2020, 14:46
SIRADAKİ HABER