Kürt sorunu ve Kürtlerin ulusal hakları doğru anlaşılmalıdır

Kürtler bir ulustur, millettir. Dili, kültürü, kimliği, tarihi, gelenek görenekleri ve yaşadıkları bir coğrafyası olan her insan topluluğunu ulus olarak tarif ediyoruz. Kürtler yüz yıl öncesine kadar aşiret kabile şeklinde de olsa kendi kendilerini yönetiyorlardı. Ulus devlet çağında Kürtlerin aşiret kabile tarzı yönetimi büyük bir hataydı. Kürtlerin, Türklerle beraber kurtuluş savaşına katılmaları ve her türlü fedakarlığı yapmaları, Türklük için değil, eşit ulusal haklar içindi. Kürtler,

Kürt sorunu ve Kürtlerin ulusal hakları doğru anlaşılmalıdır

Anadolu'ya yapılan saldırı ve işgali Türklere ve Kürtlere
yapılmış bir saldırı olarak gördüklerinden dolayı, Türklerle beraber olup işgalci güçlere karşı savaştılar. Kürtler eğer isteselerdi ayrı
ulus devletlerini kurabilirlerdi. Kürtler, inkara ve katliama uğrayacaklarını, asimile edilmek istendiklerini önceden sezebilselerdi,
ayrılırlardı. Kürtler, 800 yıl boyunca beraber yaşamış, kimi konularda et ve tırnak gibi olmuş Türklerden ayrılmak istemiyorlardı 


ama kendi kimlikleriyle aynı çatı altında yaşamlarına devam etmek istiyorlardı. Kürtler, inkar edilsinler,Türkleştirilsinler diye Türklerle
beraber kurtuluş savaşına katılmadılar. Kürtler kendi kimlik ve kültürleriyle beraber yaşamaya devam edeceklerine inandıkları için
kurtuluş savaşına katıldılar. 1919-1923 arası, Kürtlerin toprakları hala Kürdistan olarak kabul ediliyor ve yeni devlet ve cumhuriyet
kurulduktan sonrada bu şekilde olacağı konusunda vaadler ve sözler veriliyor. Ama, Cumhuriyet kurulduktan sonra, savaş koşullarında
yapılan anlaşmalar ve verilen vaadler unutulmuş Kürtler Türk olarak görülmeye başlanmış, Kürdistan Türklerin toprağı, Kürtlerde Türk
olarak görülmeye başlanmıştır. 


1924 anayasası Kürtlerin inkar edilmesinin başlangıcı olmuş, Kürtçe şehir, köy ve yer isimleri değiştirilmişi Kürtçe konuşma yasaklanmış,
Kürtlerin Türkleştirilmesi için özel yasalar ve planlar çıkarılmıştır. Kürtler, kurtuluş savaşına katılmakla hatamı yaptılar? Kürtler, Türklerle
beraber yaşamaya devam edelim demekle yanlışmı yaptılar? Kürtler, Araplar gibi Türkleri arkadan vurmadılar, omuz omuza beraber 
savaştılar. Kürtlerin beraber savaşmalarındaki gayeleride ortak vatanda eşit ulusal haklar temelinde beraber yaşamaydı. Bazıları hala
bunu ya anlamak istemiyorlar ya da anlayabilecek kapasiteye sahip olamayacakları kadar akıl yoksunular. Kürt sorununa milliyetçi ve
tekçi bir zihniyetle yaklaşılırsa, sorun anlaşılmaz, idrak edilmez. Kürt sorununun anlaşılması için, Kürt sorununa insani bir pencereden
bakmak, insani bir çerçevede ele almak gerekiyor. Bazıları '' Türklerle Kürtler arasında bir fark yoktur'' diyorlar. Pekala Kürtlerle Türkler
arasında bir fark yoksa, Kürtler niye Türk olarak değilde Kürt olarak yaratıldılar? Siz konuşsanız, Allaha inandığınızı söylüyorsunuz ama


Allahın, Kürtleri Kürt olarak yarattığını göremiyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. Siz, Kürtleri Türk olarak görüyorsunuz. Yaptığınız en büyük
hata budur işte. 1924'den günümüze kadar Kürtlerin kimliği ve varlığı inkar ediliyor, Kürtler ulus olarak kabul edilmiyorlar. Kürtler Türk
olarak ve Kürdistan Türklerin toprağı olarak görülüyor. Kürtler ortak vatan diyorlar ama bazıları, Kürtlerin hiç bir hakkı olmaz, Kürtlerle


Türkler eşit ulusal haklara sahip olmaz diyorlar. Kıbrıstaki Türkler Rumlarla nasıl eşit haklara sahipler? Yunanistan ve Bulgaristan Türkleri
için neden hak istiyorsunuz? Çin'in Uygur bölgesinde yaşayan Türler için neden hak istiyorsunuz? Allah sadece Türkleri mi, ulus olarak
yarattı? Kürtleri ulus olarak görmemek çok büyük bir hatadır ve bu hata bugunkü savaşa ve şiddete yol açtı.


Kürtlerin ulus olmaktan kaynaklı her türlü haklarının iade edilmesi gerekiyor. Kürtler bu topraklarda misafir ve göçmen değiller. Kürtler
bu toprakların yerlisidir. Bu topraklar Kürtklerin anayurdudur. Hiç kimse Kürtlere burası sizin değildir, gidin burda diyemezler. Hiç kimse
Kürtler siz Kürt değilsiniz diyemezler. Bazılarıda, ''Kürtlerler Türkler aynı haklara sahipler'' diyorlar. Kürtlerin ana dilde bir okulu bile
yokken nasıl oluyorda aynı haklara sahipler? Neymiş efendim? Kürtler VALİ 

KAYMAKAM, HAKİM, POLİS, MİLETVEİLİ, BAŞBAKAN 


ve
istedikleri şekilde memur amir müdür olabiliyorlamış. Doğru, Kürtler bu söyledikleriniz hepsini olabiliyorlar AMA Kürtler bir türlü
Kürt olamıyorlar ve sizin anlayamadığınız, anlamakta zorlandığınız nokta burasıdır işte! Neymiş? Kürtler Türkiye'de yaşıyorlar bundan
dolayıda Kürtçe anadilde eğitim yapamazlarmış, Türklerle eşit ulusal haklara sahip olamazlarmış! Pekala söylermisiniz, Kürtlerin vatanı
neresidir? Siz, Türkiye'nin doğusunun Kürtlerin toprağı olduğunu kabul etmiyorsunuz, işte bütün mesele budur budur budur!

Siz, Türkiye'nin doğusunun Kürtlerin toprağı olduğunu, Kürtlerin bir ulus olduğunu resmi olarak, yasal ve anayasal olarak kabul 
edeceksinizzzz... Kürtlerin sorunu, vali, kaymakam, milletvekili, bakan, başbakan, amir memur olmak değil, Kürtlerin öncelikli sorunu
Kürt olmaktır. Bazı Kürtlerde '' kimse bana birşey söylemiyor, ben istediğim gibi iş yapıyorum'' diyor. APTAL HERİF, sen zaten sana 
dayatılanı peşinen kabul etmişsin bu durumda kimse sana birşey söylemez. Türk olmayı kabul eden bir Kürt'e, devlet bir şey demez,
tam tersi başının tacı yapar. Kemal Kılıçdaroğlu, Türk olmayı kabul etmeseydi, CHP'nin başına getirmezlerdi. Sen köleliği kabul edersen senin efendin sana hiç dokunmaz.


Kürtler yüz yıldır kendi topraklarında misafir ve göçmen olarak görülüyorlar. Son 25 yılda Kürdistan yerle bir edildi, binlerce köy boşaltıldı,
milyonlarca Kürt kendi yopraklarında sürgün edildiler. son 2-3 yıldır Kürt şehirleri savaş şehirleri haline getirildi. Kürtlerin en küçük bir
hakkına dahi tahammül edilmiyor. Kürtler size ne yaptıki, siz Kürtlere bu kadar baskı, zulüm ve katliam yapıyorsunuz? Kürtler kurtuluş savaşına
katılmakla size kötülükmü yaptılar. Filistin'e destek veriyorsunuz, Kıbrıs Türklerini gözünüz gibi savunuyorsunuz, Dünyanın her hangi bir 
yerinde yaşayıpta haksızlığa uğrayan Türklere her türlü desteği veriyorsunuz, ama mesele Kürtler olunca düşman oluyorsunuz! Keskin sirke kipine zarar verir diye bir söz var.


Bu kadar Kürt düşmanlığı kardeşliği bozar. Kürtlerle Türkler arasında yani halklar arasında bir sorun 
yok, sorun Kürtlerle devlet arasındadır. Bazı millyetçi kesimler de son 2-3 yıldır çeşitli şehirlerde Kürtlere linç girişiminde ve saldırıda bulunuyorlar.
Bu gibi vahşice saldırılar Türkiye'ye zarar verir haberiniz olsun. Kürtleri ulus olarak kabul edeceksiniz, buna mecbursunuz! Siz, Kürtleri ne kadar 
çok öldürürseniz, Türkiye'yi uçurumun kenarına getirirsiniz. 50 milyona yakın bir ulusu öldürmekle bitiremezsiniz. Türkiye'de ''terör' yok, Kürt
sorunu ve demokrasi sorunu var. Devlet, Kürt sorununu çözüp demokratikleşmiyor. Devlet sorunların çözümsüzlüğünden kaynaklı toplumsal
direnişleri güvenlik meselesi ve terör olarak görüyor. Devletin 80 yıllık politikası budur. Sorunların varlığı bile kabul edilmiyor. Sorunların
varlığını kabul edeceksiniz, çözeceksiniz, demokratik olacaksınız. Kürt sorununa doğru yaklaşacaksınız. Kürtleri sorunu ulusal sorundur.

Kürtlerin sorunu kimlik, kültür ve ulus olarak var olma sorunudur. Türkiye, Kürtlerinde vatanıdır ama Kürtler kendi topraklarında kendi
dilini kullanamıyor, kendi ulusal haklarında faydalanamıyor, Türk olmaya zorlanıyor. Bu hatalardan dönülmesi gerekiyor. Kürtlerin ulusal 
varlığını anayasal ve yasal olarak kabul edilmesi gerekiyor. Hiç bir ulusun kendi topraklarında dili, kimliği ve kültürü yasak değildir ama
Kürtlerin ulusal varlığı yasak ve dünya bu konuda sağır, kör ve dilsizdir! Mesele Filistin meselesi olsun, Türkiye'de kendilerine MÜSLÜMAN
diyenler, Filistin'e yardıma koşuyorlar, peki Kürtler için ne yapıyorsunuz?? Mademki Kürtlere kardeş diyorsunuz, o zaman Kürt sorununa
doğru yaklaşacak, Kürtlerin ulus olmaktan kaynaklı haklarını kabul edecek, Kürtler kimliğine diline saygı göstereceksiniz. Kardeşlik,
eşit ulusal haklara sahip olmaktan geçer. Kürtleri ulus olarak kabul etmeyenler, Kürtlerin varlığını kabul etmeyenler, Kürtleri ezenler, katledenler,
Kürtlerin kardeşleri değil, Kürtlerin düşmanlarıdırlar. Kürdistan'da her gün Kürtler katledilirken hangi kardeşlikten söz ediliyor? Kardeşlik
böyleyse düşmanlık nasıldır acaba? Kardeşlik, savaşın bitmesi, Kürt sorununun eşit ulusal haklar temelinde çözümüyle, barışın gelişimiyle inşa 
olur. Kürt meselesine doğru yaklaşacaksınız. Kürt sorunu konusunda empati yapacaksınız. İşte Kıbrıs'da Türklerle Rumların sorunu size iyi 
bir örnektir. Çin'in uygur bölgesinde yaşayan Türkistanlılar, Yunanistan ve Bulagaristan'da yaşayan Türklerin sorunları iyi bir örnektir. Siz,
Kürtlere neden düşmanlık yapıyorsunuz? Kürtleri kaybetmemeye dikkat edin. Yaklaşık bin yıldır beraber yaşıyorsunuz. Kürt soruruna doğru
yaklaşacak, Kürtlerin varlığını kabul edeceksiniz. Kürtlere düşmanlık yapmak, Türkiye'ye hiç birşey kazandırmadı, kazandırmaz.

İsviçre dört resmi dilin ve dört ulusun kendi kimilk ve kültürüyle yaşadığı en demokratik ülkelerden biridir. Kanada, iki resmi dilin ve iki bölgenin
olduğu demokratik bir ülkedir. Çok kimliklilik ve çok kültürlülük ülkeyi bölmez, daha çok bütünleştirici olur. 
Kürtler ayrı devlet değil, eşit ulusal ulusal haklara sahip demokratik bir cumhuriyet istiyorlar. 
Kemal Söbe

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019, 15:35
SIRADAKİ HABER