Politika toplum nezdinde güvenilirliğini kaybetmiştir

Politika, toplumsal yaşama gireli binlerce yıl oldu. Politikanın toplumsal yaşam girmesi, devletin toplumsal yaşamda söz sahibi olması ve etkide bulunmasıyla başladı. Yani politika, devlet kadar eski olup, devletin aslında söz ve karar sahibi olması anlamına gelir. Devletin toplumsal ilişki ve çalışmaları organize etmeside politikanın alanı olmuştur. Tabiki politikanın nasıl bir karakter ve yapıda olması oldukça önemlidir. Politika, toplumsal karakterde oldukça ve toplumsal sorunları çözüp, topluma hizmet ettikçe, toplumdan destek ve taktir almış, toplumsal yaşamın ta kendisi olmıştur. Ancak politika sınıf karakterli olup, elit kesimin, toplum üzerinde tahakküm kurma aracı olma işlevi gördükçe, toplumdan ilgi ve destek görmemiştir ve toplum, politikadan uzaklaşmış, politika sadece küçük bir çevrenin rant elde etme işlevi haline gelmiştir.

Politika toplum nezdinde güvenilirliğini kaybetmiştir

Binlerce yıldır politikanın elit sınıfların ve devletin, toplumu denetleme aracı olarak işlev gördüğü
gerçekliği var. Toplumu oluşturan bireylerin neredeyse tamamı, politikadan, alabildiğince uzaklaşıyorlar,
politikayla ilgilenmediklerini söylüyorlar. Bunda haklılık payı oldukçada yüksektir. Devlet ve politik erk,
politikayı toplum için yaptıklarını ve topluma hizmet etmek olduğunu söyleselerde, toplumun politikadan
uzaklaşması ve ilgilenmemesi, politik erkin ve devlet kurumunun söylediklerini çürütüyor. Toplumda
küçük bir elit kesim dışında, geniş halk kitleleri, politikadan hiç mi hiç memnun değiller. Hatta elit kesim
içinde bile kimileri işleri planladıkları gibi gitmediğinde, zaman zaman, politikadan ve politik gidişattan şikayetçi olabiliyorlar. Politika, binlerce yıldır elit ve hakim sınıfların etiketini taşımış, elit tabakanın çıkarına
işlev görmüştür.
***                                                                          ***                                                                       ***
Toplumun politikayla ilgilenmemesinin, politikadan kaçmasının nedenide esasen budur. Politika günümüze kadar çok dar ve küçük bir sermaye çevresinin sözcülüğünü ve hizmetçiliğini yapmıştır. Politikanın toplum
nezdinde güvenirliliğini kaybetmesinin ve toplumun, politikacılara güvenmemesinin altında işte bu önemli
neden bulunmaktadır. Politika kapitalist karakterde olduğu sürece, toplum nezdinde gevenilir olmayacak ve
toplumsal sorunları çözme aracı olma işlevine sahip olamayacaktır. Ülke yönetiminde ve yapılması gereken
hizmetlerde, işlerde, alınan kararlarda toplum sürekli uzak tutulmuştur. Bu durumda, toplum politikaya ve politikacılara nasıl güvenecek? Politika, toplumsal ve toplumcu oldukça, halka hizmet ettikçe ve halkı ülke
yönetimine ortak ettikçe, toplum nezdinde güvenilir hale gelebilir ve toplumun iyi bir yaşam için yapmış
olduğu toplumsal çalışmaların kendisi olabilir. Aksi durumda, günümüze kadar olduğu gibi, politika, yalancılık, çıkarcılık, menfafatçılık olarak varlığını sürdürüp, elit kesimin, toplumu egemenlik altında tutma
aracı olmanın ötesine geçemez.
***                                                                          ***                                                                        ***
Politika binlerce yıldan günümüze kadar sermaye/kapitalist karakterdedir. Toplum bundan dolayı
politikaya hiç ilgi duymuyor, duymayacaktırda. Politikayı sadece meclistekiler ve hükümet yaparsa ne
olur? Toplum politikadan soğur, uzaklaşır. Politika, kapitalizmde, sermaye çevresine hizmet etmek ve sermayenin sözcülüğünü yapmaktır. Bu gerçeklik söz konusuyken, Tabiki geniş halk kitleleri, polikadan bana ne diyeceklerdir ve nitekim diyorlarda. Bu nedenlerden dolayı, politika devrimci ve toplumsal bir öz ve karaktere sahip olmalıdır. Yani politika, genel toplumsal yaşamın kendisi olmalıdır. Politika, topluma gerçekten hizmet etme aracı olursa, toplumun kendi yaşamını organize etme ve yönetme sanatı haline gelirse, kendi gerçek kimliğine kavuşur. Ama kapitalist karakterde olan bir politika, elit kesimin toplumu egemenlik altında tutma aracı olma işlevine sahip olacağı için, toplum tarafından hiçbir zaman kabul görmeyecektir. Demekki politika devrimci ve toplumcu olmalıdır...
Kemal Söbe

SIRADAKİ HABER