Sarı yelekliler, sosyal devlet ve kapitalizm

Son zamanlarda Fransa'da devam eden sarı yeleklilerin protestoları ve eylemlikleri belli aralıklarla devam etmektedir.

© Arşiv
Sarı yelekliler, sosyal devlet ve kapitalizm

Mazota yapılan zamın geri alınması için yapılan bu protestolar dünya çaında büyük sesler getirdi ve birçok çevrenin 
desteğini aldı, bir umut ışığı olup, Fransız ihtilali gerimi geliyor yorumlarına bile yol açtı. Demokrasiyi kısmen bile içsel 
hale getiren toplumlar en küçük bir zamın ve hak kesintisinin ardı arkasını kesilemyeceğini ve arkasını daha da büyüyüp 
geleceğini bilirler ve onaa göre terbir alırlar. Demokrasinin D'sini bile bilmeyen toplumlar da sürekli alıştık alıştık zamlara 
deyip boyun eğerler, ve her dayatılanı kabul edip, sistemin yedeğine düşerler. 

Fransa'da sosyal devletin ve sosyal hak 
ve imkanların inşası yüzyıllar öncesine dayanır. Bu çapta büyük ve haftalara sarkan bir eylemlilik ve protestolar sanırım 
son 50-60yıldır ilk kez oluyor. Her ülkede bazen çeşitli eylem ve proterstolar olur ve kısa sürer, ama sarı yeleklilerin bu 
protestoları ve eylemlikleri, kapitalizmi terbiye edecek ve kapitalizme ayar verecek bir niteliktedir. Bilindiği gibi Fransız 
ihtilali dünyayı sarsdan devrimlerdendi ve günümüz Avrupa demokrasilerini temelini oluşturmuş, kapitalizmi en azından 
vahşi halinden arındırmış, tahammül edilecek bir düzeye getirmişti. Sovyetlerin varlığı ve devasa gücüde, Avrupa'yı 

kimi konularda reformlar yapma konusunda kamçılamıştı, terbiye etmişti. Son 25 yıldır Sovyetlerin olmaması, Avrupa 
burjuvazisini bir nevi rakipsiz bırakmış, kapirtalizmin alternatifi yoktur zihniyetine sahip hale getirmişti. Ancak Avrupa 
halkları ve işçi sınıfı hakkın verilmeyeceğini ve alınacağını hemde mücadele edilerek alınacağını pekala çok iyi biliyor. 

Son yıllarda hem Avrupa ve hemde dünyada ekonomik krizlerin olduğu, bazı büyük şirket ve holdinglerin, market ve 
mağaza zincirlerinin iflas bayrağını çektiği biliniyor. Kapitalizmin kriz yaşaması burjuvaziyi çeşitli arayışlara koymuş, 
bunun başındada sosyal devleti ortadan kaldırma, sosyal hakları tırpanlama, bıdamayı hedefine aldılar. Dikkat edilirse 

Avrupa'nın birçok ülkesinde sürekli birçok yasa ve kanun değişiklikleri gümdemdedir. Yani kapitalizmi yaşatmnak için 
ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmiyorlar. Kapitalizmin taze kana ihtiyacı var. Bu taze kanı ya yeni sömürgelerle elde 
edecek yada sosyal devleti ve sosyal hakları bitirmekle yapacak. Son yıllarda 

Ortadoğu ve dünyanın bazı bölgelerinde 
cereyan eden bu kaos ve savaşlar esasen global sermeyeye yeni pazarlar açma ve kapitalizmin ömrünü uzatmaya 
yöneliktir. Karşısında iki bloklu dünya koşullarındaki gibi sosyalist bir kampın olmaması, Avrupa burjuvazisini, sosyal 
devleti bitirmeye yöneltmiştir. Ancak Avrupa burjuvazisi, sosyal devleti ve sosyal hakları ve göreceli refahın olmasının 
yüzlerce yıl süren direnişlerle kazanıldığını ve öyle istedikleri zaman kesemeyeceklerini bilmeleri gerekiyor. 
Fransa'da yapılan, tarihe geçen ve belkide tarih yaratacak nitelik taşıyan bu görkemli protestolar aslında sadece yapılmış bazı

zamlara karşı yapılmamıştı, insan hayatını hiçe sayan ve eğer terbir alınmazsa, dünyayı yıkıma götürecek ve özgürlükleri, 
sosyal hakları, sosyal devleti ve oluşmuş demokratik atmosferi alıştıra alıştıra ortadan kaldırma fırsatını kollayan kapitalizme 
karşı yapılmıştır. İşte örgütlü halk herşeydir sözü burada önem kazanmaktadır. Sarı yalekliler bir köklü değişim ve devrim 
yapmak için sokaklarda değiller elbette ama kapitalizmin sosyal devleti ve mevcut demokrasiyi, sosyal devleti bitirmeye 
kalkması ve refah sistemini bitirmeye yönelik hareket etmesi durumunda, sarı yeleklilerin bir devrime ve alternatif bir 
sistem ve yaşama öncülük etme güç ve yetenekleri vardır bunu başarabilirler. 

Unutulmamalı devrimler büyük köklü 
toplumsal krizlerin ürünüdürler. Fransa'da geleneksel iktidar güçleri, sermeye eliti, sarı yeleklilerin protestolarına 
boyun eğeceklerdir, sosyal devleti ve hakları kesmeye cesaret edemeyeceklerdir. Genelde Fransız halkı ve özelde de 
işç, sınıfı, demokrasiyi ve sosyal devleti yaşatma konusunda belli bir yetenek ve birikime sahipler. Hatta gerektiğinde 
alternatif bir sistem ve yaşamı inşa edecek güçteler. Bu protestolar sermaye elitine iyi bir tokat atmıştır, terbiye etmiştir. 

Bin bir emek ve bedelle kazanılmış hakların kesilemeyeceğini anlamış olmalılar... Küçük bir zam ve hak kesintisi karşısında 
ses çıkarmayan toplumlar büyük hakların kesilmesine ve zamlara davetiye çıkarırlar. Sarı yelekliler bu gerçekliği bilerek, 
bu yapılan zama zamanında ciddi tavır almış ve eğer önlem alınmazsa daha çok büyük zamların yapılacağını ve hakların 
yavaş yavaş kesileceğini bildiklerinden dolayı bunun önüne geçtiler, haklarını korudular, korumayada devam edecekler. 
Çünkü hak verilmez alınır...

SIRADAKİ HABER