Türkiye'nin mutluluk düzeyi AKP iktidarının en düşük düzeyinde

Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı

© AFP
Türkiye'nin mutluluk düzeyi AKP iktidarının en düşük düzeyinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre, 2003 yılında mutlu olduğunu beyan edenler yüzde 59,6, 2010 yılında yüzde 61,2 düzeyinde kalırken, 2019 yılında ise yüzde 52,4 ile AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana en düşük oranda kaldı.

TÜİK araştırmasında dikkat çeken rakamlardan biri de, yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi oldu. Buna göre, kendini en çok mutlu hisseden grup, yüzde 58,5'le 65 ve üzeri grup oldu. 

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyinde ise, 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 55,4 ile herhangi bir okulu bitirmeyenlerde görüldü.

TÜİK 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki kişilerin oranı, 2018 yılında yüzde 53,4 iken 2019 yılında yüzde 52,4 oldu. Mutsuz olduğunu söyleyen bireylerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12,1 iken 2019 yılında yüzde 13,1 oldu. 

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2018 yılında yüzde 49,6 iken 2019 yılında yüzde 47,6 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek yüzde 57,0 oldu.

turkiye-de-mutsuz-bireylerin-sayisi-2019-da-artti-689176-1.

Evli olanlar evli olmayanlardan daha mutlu

Evli kişilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 55,6 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 45,1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 50,6'sının, evli kadınların ise yüzde 60,2'sinin mutlu olduğu gözlendi.

turkiye-de-mutsuz-bireylerin-sayisi-2019-da-artti-689177-1.

65 yaş üzeri en mutlu yaş grubu

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2018 yılında yüzde 61,2, 2019 yılında ise yüzde 58,5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2018 yılında yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken 2019 yılında yüzde 48,7 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.

turkiye-de-mutsuz-bireylerin-sayisi-2019-da-artti-689178-1.

Okul bitirmeyenler daha mutlu

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 55,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 52,7 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 51,8 ile ilkokul mezunu ve yüzde 50,8 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

turkiye-de-mutsuz-bireylerin-sayisi-2019-da-artti-689179-1.

Mutluluk kaynağı aileler

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 74,1 olurken bunu sırasıyla; yüzde 12,8 ile çocuklar, yüzde 3,8 ile kendisi, yüzde 3,7 ile eş, yüzde 2,5 ile anne/baba ve yüzde 1,6 ile torunlar takip etti.

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 70,0 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 69,0 iken kadınlarda bu oran yüzde 70,8 oldu.

En çok sağlıklı olmak mutlu etti

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2019 yılında yüzde69,9 olurken bunu sırasıyla; yüzde 14,3 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,1 ile iş takip etti.

En yüksek memnuniyet oranı asayiş hizmetlerinde

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75,5 olurken bunu sırasıyla yüzde 72,2 ile ulaştırma, yüzde 67,1 ile sağlık, yüzde 61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54,8 ile eğitim ve yüzde 53,5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

turkiye-de-mutsuz-bireylerin-sayisi-2019-da-artti-689180-1.

SIRADAKİ HABER