CHP'li Tanrıkulu'ndan "Zorla kaybedilenler araştırılsın" önergesi; "1352 kişi zorla kaybedildi"

Tanrıkulu, TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinde Türkiye’de 17 bin kayıp vakasından 1352’sinin “zorla kaybedildiğini” ileri sürerek, verileri şöyle paylaştı:

© TWITTER
CHP'li Tanrıkulu'ndan "Zorla kaybedilenler araştırılsın" önergesi; "1352 kişi zorla kaybedildi"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 17 - 31 Mayıs tarihleri arasında “Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası” vesilesiyle TBMM’ye verdiği araştırma önergesinde Türkiye’de 1352 kişinin “zorla kaybedildiğini” açıkladı.

 Tanrıkulu, TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinde Türkiye’de 17 bin kayıp vakasından 1352’sinin “zorla kaybedildiğini” ileri sürerek, verileri şöyle paylaştı:

“1980 -1990 yıllarında 33, 1991 yılında 17, 1992 yılında 27, 1993 yılında 108. 1993 yılında dönemin Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı tarafından özel bir güvenlik stratejisi yürürlüğe konulmuştur. 1994 yılında 532, 1995 yılında 235, 1996 yılında 166, 1997 yılında 87, 1998 yılında 53,1999 yılında 52, 2000 ve sonrası yıllarda 28, tarih belirlenemeyen 14 olmak üzere toplam 1352.”

Tanrıkulu, kayıpların araştırılması gerektiğini önergesinde şu sözlerle anlattı:

“Zorla kaybettirilenlerin akıbetlerinin ortaya çıkarılarak,  zorla kaybedilenlerin bulunması için faili meçhul cinayetler sonucu katledilenlerin faillerinin ortaya çıkarılması için devletin tüm arşivlerini açması, kayıpların akıbetlerinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili yapılan mezar açma işlemlerinin ilgili uluslararası standartlar gözetilerek yapılması ve mezarların iş makineleri ile özensiz bir biçimde açılarak kayıplara ait buluntuların tahrip edilmesinin/kaybolmasının önüne geçilmesi, ‘Birleşmiş Milletler  Kişilerin Gözaltında Kayıptan Korunmaları ile İlgili Uluslararası Sözleşme’nin imzalanarak sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi, sistematik cezasızlık politikasından vazgeçilerek uluslararası belgelere göre insanlık suçu olan tüm kayıp vakaları konusunda etkin bir yargılama süreci yürütülerek uluslararası sözleşmeler uyarınca bu suçlar için zamanaşımı hükümlerinin dikkate alınmaması ve bundan sonra benzer acıların yaşanmaması amacıyla hakikatlerin ortaya çıkarılması için Anayasanın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”

SIRADAKİ HABER