HDP'li Ali Kenanoğlu'ndan TRT hakkında soru önergesi: Dizilerde Aleviler yok sayılıyor

HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu, TBMM'de verdiği soru önergesinde, TRT'deki ve özel kanallardaki dizilerin hiçbirinde Aleviler'e

© AA
HDP'li Ali Kenanoğlu'ndan TRT hakkında soru önergesi: Dizilerde Aleviler yok sayılıyor

HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu, TBMM'de verdiği soru önergesinde, TRT'deki ve özel kanallardaki dizilerin hiçbirinde Aleviler'e ait hiçbir unsura yer verilmediğine dikkat çekti. Kenanoğlu, "Türkiye toplumu, TRT aracılığıyla yayınlanan dizilerin senaryoları yoluyla süzgeçten geçirilmekte, kimi unsurlar tasfiye edilmekte ve bu sayede de hegemonik ilişkiler pekiştirilmeye çalışılmaktadır" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesiyle Alevilerin TRT ve özel kanallar tarafından yok sayılıyor olmasına dikkat çekti. Özel kanallarda ve diğer alanlarda olduğu gibi TRT dizilerinde de Alevilere ait hiçbir unsurun, imajın yer almadığına, dolaşıma sokulmadığına dikkat çeken Kenanoğlu, TRT’nin bu yolla, Sunni-İslamcı öznelerin yaratılmasında etkin bir rol oynadığını ifade etti.

“Aşağıda belirtilen soruların Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Nuri Ersoy tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim” diyen HDP’li Kenanoğlu’nun önergesi şöyle:

‘TRT ELİYLE ALEVİLERE AYRIMCILIK UYGULANIYOR’

“Türkiye’de yayın yapan bütün özel kanallarda olduğu gibi, TRT’de yayınlanan 9 dizide de kamuoyuna sunulan, dolaşıma sokulan aile profili Sunni-İslamcı bir niteliğe sahiptir. Öte taraftan, Aleviler ve Alevilere ait imajlar, tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi, dizilerde de gösterilmemekte/dolaşım ağına dahil edilmemektedir. Bir diğer deyişle, TRT eliyle Alevilere ayrımcılık uygulanmaktadır.

Bir iktidar alanı da olma özelliği taşıyan kültürel alanda hammadde, bir diğer deyişle Türkiye toplumu, TRT aracılığıyla yayınlanan dizilerin senaryoları yoluyla süzgeçten geçirilmekte, kimi unsurlar tasfiye edilmekte ve bu sayede de hegemonik ilişkiler pekiştirilmeye çalışılmaktadır. TRT’de yayınlanan dizilerde dışarıda tutulmaya çalışılan, tasfiye edilen başlıca unsurlardan bir tanesinin Aleviler olduğu diziler incelendiğinde göze çarpmaktadır.

Alevilerin TRT aracılığıyla dışarda tutulması göz önünde bulundurulduğunda ise, dolaşıma sokulan kültürel üretimlerin nostaljik kayıp ve bütünlüklü ve homojen bir toplumsallık hevesi doğrultusunda bir tamlık sanrısı, yanılsaması ve buradan hareketle de icralar düzeyinde kendi Sunni-İslamcı öznesini üretmeyi amaçladığı düşünülmektedir.

DOKUZ DİZİDE DE ALEVİLER YOK

Buradan hareketle,

Alevilere karşı uygulanan ayrımcılığın sorumluları kimlerdir?
Alevilerin, Türkiye toplumsallığı açısından bir fazlalık ve/veya tasfiye edilmesi gereken bir unsur olarak değerlendirildiği yönündeki okumaya ilişkin bakanlığınız ne düşünmektedir?
TRT’de yayınlanan 9 dizide de – tıpkı özel kanallarda olduğu gibi – Aleviler ve Alevilere ait imajlara yer verilmemesi, bir diğer deyişle Alevilerin yok sayılması bakanlığınızca nasıl açıklanmaktadır? Aleviler neden tasfiye edilmektedir?
TRT’de yayınlanan diziler aracılığıyla Sunni-İslamcı özneler üretilmesi mi amaçlanmaktadır? (HABER MERKEZİ)

SIRADAKİ HABER