HDP'li Ersoy: 8 Mart Kadınlar Günü resmî tatil ilan edilmeli

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, 8 Mart Kadınlar Günü’nün Resmi Tatil ilan edilmesi için TBMM’ye bir kanun teklifi sundu.

© AA
HDP'li Ersoy: 8 Mart Kadınlar Günü resmî tatil ilan edilmeli

"Savaş, yoksulluk, şiddet her dönemde her koşulda kadınlar üzerinde baskı oluşturmuştur!"
Ersoy, “ülkemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 1975 yılından beri kutlanmaya başlansa da, 12 Eylül Darbesi'nden sonra askerî cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle hiçbir kutlamanın yapılmasına izin verilmemiştir. Baskı, savaş, yoksulluk, istismar ve şiddetim ilk hedefinde olan kadınlar cunta yönetiminin de hedefinde yer almıştır. Mücadeleden yılmayan haklarından ve hayatlarından vazgeçmeyen, kadınların ısrarı ve talepleri ülkede 2003 yılında Taksim'de başlayan ve her yıl 8 Mart'ta tekrarlanan Feminist Gece Yürüyüşü ’nün kutlanmasını sağlamış sonraki yıllarda da başka şehirlerde de yapılmaya başlanmıştır” dedi.

"Cinsiyete göre işsizlik oranlarında kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam etmektedir!"

Ersoy sözlerine şöyle devam etti: 

“Ülkemizde kadınlar yasalar nezdinde korunamayarak açık şiddetin hedefi haline gelmiştir. 2020 yılı temmuz ayından itibaren İstanbul Sözleşmesinin sistematik olarak hedef tahtasına konulması ile beraber, 19 Mart gece yarısından sonra yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmış, sonrasında ise kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet artmıştır. Kadınlar bir yandan şiddet ile mücadele ederken bir yandan da derin yoksulluk ile boğuşmaktadır.  Cinsiyete göre işsizlik oranlarında kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam etmektedir. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,9 iken kadınlarda yüzde 13,8’e yükselmiştir. Son 1 yılda kadın işsizliği 164 bin artarken, erkek işsizliği 159 bin azalmıştır. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) ise erkeklerde yüzde 18, kadınlarda ise yaklaşık yüzde 30’dur. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 10,8 puandır.  İstanPol Enstitüsünün Mayıs 2020’de çıkardığı rapora göre ülkemizdeki 15 yaş ve üstü 59 milyon 900 bin kişilik nüfusun içinde yer alan kadınların yüzde 73’ü işgücü piyasasının dışında ve dolayısıyla herhangi bir gelirleri yoktur”

"8 Mart günü TBMM tarafından ‘Dünya Kadınlar Günü’ adıyla tatil günü olarak ilan edilmesi gerekir!"
 Kadınların yaşadığı ekonomik, sosyal sorunların çözümü ve haklarının yasal anlamda güvence altına alınması zorunluluktur. Bugün hak ve eşitlik mücadelesinde yaşamlarını kaybeden kadınlara adanmış olan 8 Mart günü, birçok ülkede, kadınlara uygulanan sömürü ve baskıya karşı mücadelenin simgesi olarak, tatil günü kabul edilmiş olmasın karşın; Türkiye’de hükümetler, bugüne kadar geçen süreçte, çok çeşitli toplumsal kesimlerin, kadın örgütlerinin, işçi sendikalarının ve kadınların ısrarla dile getirdikleri ‘8 Mart Resmi Tatil Olsun’ talebini görmezden gelmeye devam etmektedir. ,Yaşamın her alanında her türlü hak ihlali ve şiddet, baskı, taciz, fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalan kadınların yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini işyerlerinde sağlamanın gerekliliğini ve önceliğini vurgulamak için, kadın örgütlerinin ve kadınların yıllardır talebi olan 8 Mart gününü TBMM tarafından ‘Dünya Kadınlar Günü’ adıyla tatil günü olarak ilan edilmesi büyük önem taşımaktadır”

2429 SAYILI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasında “ve 1 Mayıs günü” ibaresindeki ve bağlacı kaldırılarak “1 Mayıs günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 8 Mart günü” ibaresi eklenmiş, birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (D) bendinde yer alan “ve 1 Mayıs günü’ ibaresindeki ve bağlacı kaldırılarak “1 Mayıs günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 8 Mart günü” ibaresi eklenmiştir. “C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili ve 8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü tatilidir.”

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanunu Cumhurbaşkanlığı yürütür.

                                                      MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile 8 Mart gününün Dünya Kadınlar Günü tatili olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

SIRADAKİ HABER