Mahir Ünal: 5. Yargı Paketi Meclis’te

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 54 maddelik 5. Yargı Paketi'nin teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

© AA
Mahir Ünal: 5. Yargı Paketi Meclis’te

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, bugün TBMM Başkanlığı’na sundukları 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik 5’inci Yargı Paketi teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

Bugüne kadar 4 yargı paketini Meclis’ten geçirdiklerini hatırlatan Ünal, “Bugün de  5’incisini gazi Meclisimize sunduk. Teklifte; icra ve iflasta elektronik satışı düzenleyen, günümüz teknolojisini dikkate alarak yaptığımız düzenlemeler yer almaktadır. Diğer başlıkta ise; uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan çocuk teslimine ilişkin önemli ve insani düzenlemeler bulunmaktadır” dedi.

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle, alacaklı ve borçlu arasında yeni bir denge kurulduğunu belirten Ünal, “İcra ve İflas Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler alacaklı ve borçlu arasındaki hassas menfaat dengesinin daha güçlü bir şekilde korunmasını ve bu sürecin daha hızlı, daha az masraflı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak niteliktedir. Bu kapsamda icra sistemimizde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulama kaldırılmaktadır” diye konuştu.

“BORÇLUYA HACİZLİ MALINI SATMA İMKANI”

Teklifle, hacizli malların satışından önce ve satış sırasında yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

* Teklifle, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçilmekte ve tüm süreç elektronik ortamda başlayıp bitirilmektedir. Bu suretle hacizli malın değerinde satılması söz konusu olacak ve böylelikle borçlu borcundan kurtulacak ve alacaklı da alacağına daha çabuk bir şekilde kavuşacaktır.

* Ayrıca internete erişiminiz varsa, dilediğiniz yerden, örneğin Van’da evinizde otururken, Edirne’den bir araç alabileceksiniz. Ve mallar, lisanslı yediemin depolarında güvenle tutulduğu için, tereddüt yaşamadan malları alabileceksiniz.

* İhaleye katılım sayısının fazla olması ve alınan malların rayiç değerden satılması sebebiyle borçlunun da malı değerinde elden çıkmış olacaktır.

* Bir başka önemli düzenleme ise borçluya hacizli malını satabilme imkanı tanınmasıdır. Bu sayede borçlu, hacizli malını cebri satış yerine kendi rızasıyla dilediği kişiye satabilecektir.

“YEDİEMİNDEKİ ARAÇLARIN KULLANIMINI SAĞLAYACAK DÜZENLEMELER YAPIYORUZ”

İcra sistemiyle alakalı bir başka önemli sorunun da ihalenin feshi talebinin kötüye kullanılması sebebiyle alacaklının, borçlunun ve ihale alıcısının sistem içinde mağdur olmasıyla sonuçlandığını aktaran Ünal, bu soruna da teklifle çözüm getirdiklerini söyledi.

Ünal, şöyle konuştu:

* Kişiler ihaleye katılıp, pey sürmekte sonra da ihalenin feshini talep etmekte, daha sonra da fesih sürecinin uzayacağını da bilerek, malı ihaleden alana gidip, fesih talebinden vazgeçme karşılığı, belli miktarda para istemektedirler. Bunun gibi uygulamadan kaynaklı sorunlar analiz edilmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir.

* Ayrıca, yediemin depolarında bildiğiniz üzere araçlar çürümeye terk edilmiş bir vaziyette beklemektedir. Milli servet olan bu araçların oralarda birikmesine yol açan mekanizmadaki aksaklıklar tespit edilerek, hızlıca ihaleden satın alanlar tarafından tekraren kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler yapmaktayız.

“ÇOCUKLAR ARTIK İCRA İLE TESLİM EDİLMEYECEK”

Mahir Ünal, boşanan eşler arasında yaşanan, ‘çocuk velayeti’, ‘icrayla çocuk teslimi’  gibi durumlara da önemli düzenlemeler getirdiklerini vurgulayarak, “Kanun teklifimizde yer alan önemli konulardan biri de kamuoyunda ‘çocuk haczi’ olarak da ifade edilen çocuk teslim usulüdür. 1932 yılından beri uygulanan çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin usul icra sistemi dışına çıkarılmakta ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınmaktadır” diye konuştu.

Hukuk sisteminde, çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlar ve tedbir kararlarının, yükümlüsü tarafından rızayla yerine getirilmediği takdirde İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra daireleri vasıtasıyla zorla yerine getirildiğini anımsatan Ünal, artık bu sistemin de teklifle değiştirildiğini aktardı.

Ünal, çocuk teslimine ilişkin yeni düzenlemelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Bu usul, çocuğun üstün yararına hizmet etmekte yetersiz kalmakta ve taraflar arasında yeni ihtilaflara neden olmaktadır. Bu değişiklikle çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerde çocukların örselenmemesi, ruhsal ve bedensel gelişim sürecinde anne veya babasının sevgi ve şefkatini yeterince hissetmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

* Değişiklik aynı zamanda ebeveynler açısından da annelik veya babalık duygusunun tatminini sağlamayı hedeflemektedir. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev icra dairelerinden alınmakta ve Adalet Bakanlığı’nın hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı taşra birimi olan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine verilmektedir.

* Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle gerçekleştirilecektir.

* Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler ücretsiz hale getirilecek, bu kapsamda harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacaktır.

“DİSİPLİN HAPSİYLE CEZALANDIRILACAK”

Teklifle; çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda gerçekleştirileceğini belirten Ünal, şunları söyledi:

* Bu kapsamda tüm kamu kaynakları tahsis edilecektir. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usulü kaldırılacak. İlam veya tedbir kararlarının icra marifetiyle zorla yerine getirilmesi sırasında zaman zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkmakta, bu durum yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında haber ve kamuoyunda tartışma konusu olarak çocuğun örselenmesine yol açabilmekte.

* Bu nedenle; çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amacıyla kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecektir. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecektir. DHA

SIRADAKİ HABER