Sağlık Bakanlığı atama başvurusu başlıyor: Başvurular şartları neler?

Sağlık Bakanlığı ilk atama ve yeniden atama için başvurusu bugün itibariyle başlıyor. Eczacı, diş hekimi ve uzman diş hekimleri başvuruları pbs.saglik.gov.tr sayfası üzerinde alınacak. Sağlık Bakanlığı 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası başvurusu 15 Mart Pazartesi günü sona erecek.

© Shutterstock
Sağlık Bakanlığı atama başvurusu başlıyor: Başvurular şartları neler?

Geçtiğimiz günlerde başvuru tarihleri ve detayları belli olan Sağlık Bakanlığı atama başvuruları bugün alınmaya başlayacak. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak. Bu kura, eczacı unvanlı adaylar için 1’inci yerleştirme ve 2’nci yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece 2’nci yerleştirme işlemi uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU SAYFASI

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURULARI VE KURA TARİHİ NE ZAMAN?

8 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacak olan başvurular PBS üzerinden alınacak ve Mart 2021 Pazartesi günü saat 18:00'de sona erecek.

29 Mart'ta başvuruların değerlendirme sonuçları yine PBS üzerinden açıklanacak ve itiraz süreci başlayacak. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından 2 Nisan 2021 Cuma günü itiraz sonuçları açıklanacak.

5 Nisan 2021 Pazartesi günü ise atama kurası çekilecek. Kura saati ve yeri ise ilerleyen günlerde “yhgm.saglik.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve ve en geç 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

8)Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SIRADAKİ HABER